Dobiega końca możliwość składania wniosków certyfikujących polskie szkółki piłkarskie. Już za niecałe dwa tygodnie, z końcem czerwca, minie termin zgłaszania do PZPN wniosków w pierwszym 'okienku' nowego programu organizowanego wspólnie przez Rząd Polski i PZPN.

Brązowa, srebrna lub złota gwiazdka będzie poświadczeniem jakości klubowej akademii, niejako prestiżem w środowisku, a dla rodzica jasną deklaracją ze strony klubów na co mogą liczyć puszczając swoją pociechę na trening piłki nożnej.

CERTYFIKAT BRĄZOWY – oznaczany jest brązową gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które spełniają podstawowe kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów Grassroots C, liczby drużyn oraz programu szkoleniowego.

CERTYFIKAT SREBRNY – oznaczony jest srebrną gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika, prowadzone przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 14 osób na jednego trenera.

CERTYFIKAT ZŁOTY – oznaczony jest złotą gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które zapewniają profesjonalne szkolenie zawodników, na zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 12 osób na jednego trenera.

W rozmowie z dyrektorem klubowej akademii Sławomirem Wojciechowskim padły jasne deklaracje.
- Najważniejszą odpowiedź na wszystkie pytania mogę streścić w jednym zdaniu, występujemy o złotą gwiazdkę w procesie certyfikacji szkółek PZPN….
…Jednakże sami do końca jeszcze nie jesteśmy pewni na co będziemy mogli liczyć ze strony PZPN. Jakieś kwoty padają, znane są oficjalne wymogi, sporo się o tym mówi. Nie wiadomo jednak do końca ile tych pieniędzy będzie, jak związek je będzie dystrybuował i jak je będziemy mogli zagospodarować w praktyce. Dla nas najważniejsza będzie dalsza realizacja naszych planów, niezależnie od ilości otrzymanego dofinansowania.

Już w tej chwili nasza kadra szkoleniowa ciągle podnosi swoje kwalifikacje, niezależnie od programów zewnętrznych. Nasi Trenerzy są dobrze przygotowani do wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez wymagania związku, gdyż już tak pracują. Elektroniczne dzienniki, plan treningowy układany ze sporym wyprzedzeniem, rozpiski mikro cyklów każdej grupy, każdego trenera. Wszyscy zawodnicy mają swoją kartę - te elementy są u nas na bieżąco kontrolowane i oceniane.

Tak więc najważniejsze na teraz jest to, że składamy całą potrzebną dokumentację - odpowiedzialni za to będą panowie Żuk i Grzegorczyk, tak aby we wrześniu Akademii Lechii została przyznana najwyższa złota gwiazdka.

Dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, przez trzy lata projekt zostanie dofinansowany łączną kwotą 130 mln zł (35 mln zł w 2020 roku, 45 mln zł w 2021 roku i 50 mln zł w 2022 roku). Szkółki będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na wynagrodzenia trenerów, podwyższanie ich kwalifikacji oraz wynajem obiektów sportowych. Szkółki będą zatem mogły zadbać o rozwój już zatrudnionych szkoleniowców, a dodatkowa pula środków na pensje da im szansę na łatwiejsze pozyskiwanie najlepszej kadry trenerskiej.

Pomysłodawcami idei certyfikacji szkółek i akademii piłkarskich w europie byli Belgowie na przełomie lat 2000/2001. Po nich podobny model przyjęli Anglicy czy Niemcy. Dziś na progu sezonu 2019/2020 więc niemal 20 lat po Belgach promyk nadziei trafia również nad Wisłę.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior GJunior D (U6 – U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony, które są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie ze Statutem PZPN.

Sam PZPN o nowym programie pisze tak: …”to projekt skierowany do Szkółek Piłkarskich. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja poziomu organizacji Szkółek Piłkarskich i Oddziałów Szkółek Piłkarskich. Przyznanie Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez Szkółkę Pilarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej szeregu kryteriów i zapewnienia odpowiedniej jakości szkolenia.”…

Kilka najważniejszych zagadnień potrzebnych do spełnienia wymagań gwiazdki srebrnej:

  1. Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników. Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą.
  2. Szkółka piłkarska musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi, razem z szatniami, prysznicami i toaletą.
  3. Szkółka piłkarska musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej U-6 -U-13 w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych.
  4. Szkółka piłkarska ma obowiązek zorganizowania lub współorganizowania turnieju co najmniej na poziomie lokalnym dla min. 4 drużyn spoza szkółki piłkarskiej co najmniej raz podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.
  5. Szkółka piłkarska musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy spełniający założenia programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry.

Wymagania dla gwiazdki złotej różnią się nieznacznie. Potrzeba 1 trenera na 12 zawodników, potrzebny jest dodatkowy magazyn na sprzęt, trzeba prowadzić 4 drużyny w ww. kategoriach oraz według mnie najważniejsza zmiana: Szkółka piłkarska musi posiadać stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą.

O samym procesie certyfikacji porozmawiałem chwilę z Regionalnym Specjalistą do spraw piłki amatorskiej z ramienia PZPN, odpowiedzialnym za kontakt z klubami w województwie Pomorskim Panem Dawidem Kręckim, który przyznał, że co prawda nie może mi udzielić informacji, które kluby w woj. Pomorskim złożyły już wnioski bo one cały czas spływają, ale wszystkie kluby z czołowych lig brały udział w pilotażowych spotkaniach, które odbywały się w szerokim gronie i wiedzą jak to się robi. Niektórzy składają wnioski, niektórzy nie. Ale wiadomo jest jeszcze czas.

…W czasie programu pilotażowego aż 49% szkółek nie przeszło weryfikacji programu szkoleniowego…
Dawid Kręcki: W czasie programu pilotażowego był taki odsetek wniosków odrzuconych, aby pokazać wszystkim jakie błędy zostały popełnione, a wszystkie osoby które dostały odpowiedź negatywną dostały pełną i wyczerpującą odpowiedź co w tych wnioskach i planach było złe, i co należy poprawić. Programy, które zostały dopuszczone warunkowo miały spotkania indywidualne z osobą sprawdzającą. Na tych spotkaniach pilotażowych pokazane zostały błędy i jak sobie z nimi radzić w przyszłości. Na podstawie tych wniosków zostały również poczynione zmiany w wymaganiach dotyczących certyfikacji. I te wymagania są teraz umieszczone na stronie Łączy nas Piłka.

… Jeżeli chodzi o założenia programu, co według pana zyskają rodzice i dzieci uczęszczające do szkółki?...
D.K: Po pierwsze każde zarejestrowane w programie dziecko, będzie posiadało swoje piłkarskie CV, swój profil na naszej stronie, dzięki któremu będzie mogło w przyszłości porównywać swoje osiągnięcia i wyniki. Rodzic będzie mieć pełne informacje odnośnie planu szkoleniowego, dostęp do aktualnych informacji o szkółce, będzie mógł ubezpieczyć dziecko na wypadek kontuzji.

… Jeżeli chodzi o te ubezpieczenie to będzie to po stronie rodzica, czy klub, lub związek będzie partycypował w jakiś sposób w takim koszcie?...
D.K: Nie chciałbym skłamać, ale moim zdaniem w systemie będzie zakładka z której rodzic będzie mógł ubezpieczyć dziecko. Na pewno ta kwota będzie bardzo przystępna.

… Czyli rodzice będą zabezpieczeni na wypadek jakiś strasznych historii, jak zerwane więzadła czy połamane nogi…
D.K: Nie widziałem całej oferty, ale z tego co wiem to związkowi zależało na jak najniższej cenie i jak największej przystępności dla rodziców. Żeby nie obarczać tym klubów i klub musiał zgłaszać takie rzeczy. Sam proces certyfikacji szkółek ma to na celu, że dziecko może trenować w dwóch szkółkach.

… w dwóch na raz?...
D.K: Wyobraźmy sobie sytuację, że w Gdańsku szkółkę otwiera FC Barcelona, która teoretycznie ma super poziom Ona nie będzie certyfikowana, ponieważ nie jest w strukturach PZPN, ale mijają dwa lata i wszystkie wymagania by spełniła. I tak dziecko może trenować w jednej i drugiej szkółce. To jest dla niego korzyść, jeżeli ma możliwość rozwijania się w "powiedzmy lepszym" klubie.

… Ok ale czy w takiej sytuacji klub, który jest sprytny nie będzie mógł wykorzystywać i naginać zasad, żeby dostać dodatkowe pieniądze? Teraz ja poteoretyzuję. Klub X ma certyfikat, ale ma też swojego trenera, który ma własną szkółkę piłkarską, w której będą 3 roczniki dzieci, ale to będą te same dzieci, które będą zarejestrowane w klubie tego trenera…

D.K: Nie będzie możliwości tego typu oszustw, ponieważ będziemy właśnie dzięki systemowi komputerowemu wyłapać gdzie te dzieci są faktycznie. System będzie wyłapywał, że ten trener prowadzi zajęcia w grupie a i grupie b. Jeżeli zaś miałby prowadzić treningi dla klubu a i 3 treningi dla klubu b, z tymi samymi dziećmi to system nie byłby oszukiwany, ponieważ ten trener może wykonywać usługi dla obu firm jednocześnie, dzięki czemu te dzieci mają większą korzyść ze względu na większą ilość tych godzin. Na pewno nie będzie sytuacji, kiedy trener będzie mieć jedną grupę ale będzie ją wpisywał w system w jednej i drugiej grupie. Wtedy system wyłapie i takiego trenera, boisko godzinę i takie grupy.

…ok to poteoretyzuję dalej, np. w poniedziałek trener z klubu X ma trening z grupą dzieci od 10 do 11, ale później jako swoja własna szkółka ma tą samą grupę dzieci na tym samym boisku i trening od 11 do 12…
D.K: Osoba prywatna, a nie firma nie może być członkiem Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, przez co nie będzie mogła być certyfikowana.

… Czyli rozumiem że to tylko moje luźne spostrzeżenia i nie będzie dochodziło do tego typu patologii?..
D.K: Tak, nie ma nawet takiej możliwości, ponieważ jest okres dwuletni przynależności drużyny w rozgrywkach, nie ma opcji żeby ktokolwiek, jakkolwiek próbował nas oszukać.

… Jeżeli chodzi o próby nieuczciwości szkółek, czy już zostały jakieś wykryte…
D.K: Najczęściej osoba składająca wniosek przeszacowuje swoją infrastrukturę i mówi że wszystko jest albo będzie. Kiedy ktoś przyjeżdża na weryfikację tego miejsca to okazuje się, że nie ma niczego, a my mamy przystawić ten znak jakości, że ktoś na danym poziomie szkoli. Tu jest dużo do poprawy.
Czasami może zdarzyć się tak, że jakaś mała akademia, która tylko szkoli młodzików będzie lepiej oceniona niż klub z Ekstraklasy, który nie chce być certyfikowany, bo jego plan szkolenia zmieścił się na 6 czy 7 stronach A4 i mówię tu o prawdziwej sytuacji, która odbiła się w naszym środowisku dużym echem.

… to sytuacja z naszego województwa?...
D.K: Nie, w naszym okręgu nie było takiej sytuacji, żeby ktoś taki program wysłał. Na pewno jeżeli ktoś we wniosku ewidentnie skłamie lub będzie chciał oszukać i jednak nie będzie miał dajmy na to pryszniców czy szatni, to taki wniosek zostanie odrzucony, a nie tylko pogrozimy palcem.

Lechia jak deklaruje Dyrektor Akademii wystąpi do PZPN o certyfikacje na poziomie złotym, co za tym idzie będzie mogła przedstawić swój własny autorski program szkoleniowy, ale aby ten program został przez PZPN zaakceptowany wcześniej będzie musiał przejść pozytywną weryfikację tak zwanego „trenera monitorującego”.

Aby Trener Monitorujący mógł wydać opinię pozytywną szkółka aplikująca o Srebrny Certyfikat musi otrzymać minimum 22 punkty (max 37 punktów), szkółka aplikująca o Złoty Certyfikat musi otrzymać tych punktów minimum 26. Jeżeli zaś Szkółka piłkarska osiągnie poniżej 22 punktów Trener Monitorujący może nakazać szkółce piłkarskiej wprowadzenie zmian do autorskiego programu szkoleniowego (jeśli szkółka aplikująca o Srebrny Certyfikat otrzyma 16-21 punktów, a szkółka aplikująca o Złoty Certyfikat otrzyma 19-25 punktów) lub co gorsza wydać opinię negatywną (jeśli szkółka aplikująca o Srebrny Certyfikat otrzyma 15 pkt lub mniej, a szkółka aplikująca o Złoty Certyfikat otrzyma 18 pkt lub mniej.

Nadanie gwiazdek odbędzie się we wrześniu, wtedy tak naprawdę dowiemy się jaki jest prawdziwy stan wielu akademii w Polsce.