Lechia Gdańsk została założona 7 sierpnia 1945 roku jako KS BOP Gdańsk. Jej pierwszym prezesem był najprawdopodobniej Zdzisław Ćwiek. Przez 60 lat Klub funkcjonował jako wielosekcyjny. Na początku dwudziestego pierwszego wieku poszczególne sekcje zaczęły się z niego wydzielać, tworząc osobne kluby. Jedną z nich był Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego, który po wydzieleniu stał się Sportową Spółką Akcyjną Lechia Gdańsk S.A.

Jak na razie nie udało nam się ustalić, kiedy KS Lechia Gdańsk przestał istnieć (prawdopodobnie około roku 2013). Liczymy, że dzięki Waszej pomocy uporządkujemy dane na tej stronie, a tym samym jeden z elementów historii Klubu.

Jak powstał Klub Lechia Gdańsk?

Biuro Odbudowy Portów powołano 1 czerwca 1945 roku, ale faktycznie rozpoczęło działalność już w maju 1945 roku. Dyrektorem został Władysław Szedrowicz, jego zastępcą i naczelnym inżynierem – Witold Tubielewicz, były naczelnik przedwojennego Urzędu Morskiego w Gdyni.

Śródmieście Gdańska było o wiele bardziej zniszczone niż peryferyjne dzielnice, dlatego większość instytucji państwowych szukało miejsc tymczasowej lub stałej lokalizacji na obrzeżach miasta. Dotyczyło to również BOP, które na swoją siedzibę wybrało trzy kamienice we Wrzeszczu przy ówczesnej ulicy Morskiej 21–22–23 (niem. Heiligenbrunnerweg, obecnie Do Studzienki). W środkowej kamienicy (Morska 22), nieco cofniętej w głąb ulicy, mieściła się dyrekcja BOP. W dwóch skrajnych budynkach miały swoje siedziby poszczególne wydziały BOP, takie jak Wydział Planowania, Wydział Projektowy, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Budżetowy. W kamienicy przy Morskiej 23 znajdowała się stołówka. BOP przejęło również dwa mniejsze domy przy ulicy Morskiej (nr 24 oraz 31) oraz znajdujące się tam drewniane baraki. Przy ulicy Morskiej mieściła się tzw. centrala BOP, a dwa kierownictwa robót znalazły sobie lokum bliżej portów. Kierownictwo Robót w Gdańsku mieściło się w Nowym Porcie przy ulicy Oliwskiej 35, a Kierownictwo Robót w Gdyni – w starym Domu Wendy przy ulicy Waszyngtona.

BOP bardzo szybko się rozrastało i stało się wkrótce jednym z największych przedsiębiorstw w Gdańsku. Pod koniec 1945 roku pracowało w nim już ponad 2400 osób. Dla tak dużej liczby pracowników, pochodzących w dodatku z różnych regionów Polski, ważna była integracja. Jednym z najlepszych sposobów zacieśniania więzi między ludźmi jest uprawianie sportu. Dlatego 1 sierpnia 1945 roku, za zgodą dyrekcji BOP, w ramach Wydziału Administracyjno-Gospodarczego utworzono Oddział Społeczny, którego kierownikiem został inżynier Zdzisław Ćwiek. Oddział Społeczny składał się z czterech referatów. Jednym z nich był Referat Kultury Fizycznej, na którego czele stanął Grzegorz Kopczyński.

Do najważniejszych początkowych zadań tego referatu należało zorganizowanie klubu sportowego działającego przy BOP. Po dwóch zebraniach organizacyjnych wybrano zarząd klubu i zgłoszono klub do rejestracji w Zarządzie Miejskim. Datę zgłoszenia do rejestracji – 7 sierpnia 1945 roku – powszechnie uważa się za datę założenia klubu. Oficjalna nazwa to Klub Sportowy Biura Odbudowy Portów (KS BOP).

Nie jest znany skład pierwszego zarządu klubu. W jego skład nie wchodziły jednak żadne osoby z wyższego szczebla decyzyjnego w BOP. Patronem powstającego wówczas klubu był kierownik Oddziału Społecznego inżynier Zdzisław Ćwiek, o którym wiemy, że został wtedy wybrany prezesem honorowym KS BOP.

Już w sierpniu 1945 roku opracowano pierwszy znak klubowy. Z takim emblematem na koszulkach grali zawodnicy KS BOP w jesiennych rozgrywkach sportowych. Emblemat miał kształt koła z zieloną obwódką, wewnątrz na białym tle były trzy duże zielone litery B, O i P. Można więc przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że barwami klubu od początków jego istnienia były biel i zieleń.

70meczow 01

Poniżej prezentujemy wszystkich prezesów Klubu Sportowego Lechia Gdańsk / Lechia Gdańsk S.A. w kolejności chronologicznej.

 

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora