Klub musi dowieść, że na dzień 30 listopada 2015, nie posiada przeterminowanych zobowiązań, które powstały do dnia 30 czerwca.

 

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zajęła się weryfikacją spełnienia przez Kluby Ekstraklasy kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego.

 

Kryterium F.09 jest nowym wymogiem dla Klubów Ekstraklasy, zgodnie z którym Kluby muszą dowieść, że na dzień 30 listopada 2015, nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec Klubów piłkarskich, pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca.

 

Po przeanalizowaniu dokumentacji 16 klubów Ekstraklasy, Komisja stwierdziła, iż 13 Klubów spełniło kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2015/2016.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi trzech klubów: Wisły Kraków, Lechii Gdańsk oraz Ruchu Chorzów, Komisja wszczęła wobec nich postępowanie wyjaśniające w celu dodatkowej weryfikacji.

 

Czytaj więcej. Cały komunikat znajdziesz tu

 

 

 

Źródło: pzpn.pl/własne