Mniejszościowi akcjonariusze Lechii Gdańsk w końcu zdecydowali się wrócić do władz spółki. Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się w Gdańsku w piątek, 22 marca, do rady nadzorczej delegowany został Dariusz Krawczyk, a do zarządu Piotr Zejer.

Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lechii Gdańsk SA:

W dniu 22 marca 2019 roku w siedzibie Spółki obradowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lechii Gdańsk SA.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu. Po wysłuchaniu sprawozdań udzielono absolutorium poszczególnym członkom władz Spółki.

Akcjonariusze Mniejszościowi, zgodnie ze statutem, wybrali i delegowali Pana Dariusza Krawczyka do Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Zejera do Zarządu.

                                                 img 7921 20150122 1668730756

 

Podjęto uchwałę o powołaniu następujących osób do Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk SA: Panią Adrianę Seget, Pana Michała Hałaczkiewicza, Pana Rafała Kasprzyckiego oraz z ramienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Pana Dariusza Krawczyka.

Podjęto uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego.

Jednocześnie akcjonariusze zgodnie zadecydowali o odstąpieniu od głosowania uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego oraz o przerwaniu obrad i kontynuowaniu dalszych rozmów i ustaleń w tym zakresie.  

Wznowienie obrad nastąpi 12 kwietnia. 

źródło: Lechia.pl / własne