Colors: Green Color

W dniu 28 października 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Lechia Gdańsk SA. W jej trakcie dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został Pan Arkadiusz Gerwel. Rada Nadzorcza ponadto pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Lechii Gdańsk SA oraz przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022.

Czytaj więcej: Komunikat po posiedzeniu RN Lechia Gdańsk S.A.