11 kwietnia 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Lechia Gdańsk S.A..

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Lechia Gdańsk S.A. rozpoczęło się od wybrania Przewodniczącego Zgromadzenia, uchwalenia porządku obrad, a następnie przegłosowania oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z:

  • badania sprawozdania finansowego Spółki,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  • oceny sytuacji Spółki,
  • oceny wniosków Zarządu co do pokrycia straty,
  • pracy Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy 2016/2017.

Następnie zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Kolejnym punktem Zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016/17 zostało podpisane przez Zarząd Lechii Gdańsk, w tym przez Przedstawiciela Akcjonariuszy Mniejszościowych oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, w której zasiada Przedstawiciel Akcjonariuszy Mniejszościowych. Obydwaj nie zgłosili żadnych uwag i zaakceptowali je bez zastrzeżeń, uprzednio konsultując swoje decyzje z własnym Biegłym Rewidentem.

Pomimo możliwości zadawania pytań przez Akcjonariuszy Mniejszościowych nawet przed WZA, dopiero w trakcie posiedzenia padły szczegółowe pytania, dotyczące sprawozdania finansowego, które wymagały prześledzenia zapisów księgowych.

Pracownicy działu finansowego zobowiązali się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

Po raz kolejny Klub podczas WZA wyszedł z inicjatywą zorganizowania odrębnych spotkań w celu wypracowania wspólnych rozwiązań, dotyczących bieżącego informowania Akcjonariuszy Mniejszościowych i mediów.

W dalszej części Zgromadzenia zostało uchwalone sprawozdanie finansowe pomimo braku obecności Mniejszościowych Akcjonariuszy, którzy odmówili udziału w dalszej części WZA.

W kolejnym punkcie porządku obrad zostało udzielone absolutorium z wykonania obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016/2017. A następnie do składu Rady Nadzorczej zostali powołani trzej nowi członkowie - Katarzyna Frączkowska, Michał Hałaczkiewicz oraz Rafał Kasprzycki.

Jednocześnie Lechia Gdańsk S.A. przypomina, że w dalszym ciągu nie został zgłoszony przez Akcjonariuszy Mniejszościowych kandydat na funkcję członka Zarządu. Stanowisko to zgodnie ze Statutem Spółki zagwarantowane jest Akcjonariuszom Mniejszościowym.

Zarząd Spółki wciąż będzie szukał wspólnej płaszczyzny do rozmów z Mniejszościowymi Akcjonariuszami.

źródło: Lechia.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora