Komisja Gier i Dyscypliny na posiedzeniu w dniu wczorajszym zweryfikowała mecz Ekstraligi rugby RC Lechia Gdańsk - KS Budowlani Łódź jako przegrany walkowerem przez drużynę RC Lechia Gdańsk z uwagi na brak zapewnienia opieki medycznej przez cały czas trwania spotkania.

Komisja Gier i Dyscypliny postanowiła:
1) zweryfikować mecz Lechia Gdańsk - KS Budowlani Łódź jako przegrany przez gospodarzy z uwagi na brak zapewnienia opieki medycznej przez cały czas trwania spotkania
2) ustalić wynik spotkania jako +5 pkt (25:0 w małych punktach) dla drużyny KS Budowlani Łódź,
3) ustalić wynik spotkania jako -1 pkt (0:25 w małych punktach) dla drużyny RC Lechia Gdańsk.

Lechii przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. By podjąć takie działanie trzeba wpłacić 300 zł kaucji

ORZECZENIE w postępowaniu dyscyplinarnym

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby, w składzie:
1. Jakub Sieradzki – Przewodniczący,
2. Michał Stempin – Członek,
3. Hubert Wiśniewski – Członek,
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 r. sprawy w związku z brakiem zapewnienia obsługi medycznej podczas meczu w dniu 12.05.2019 r. pomiędzy RC Lechia Gdańsk – KS Budowlani Łódź przez gospodarza to jest RC Lechię Gdańsk, na podstawie §64 lit. m) w zw. z §53 lit. f), §60 oraz §63 ust. 1 lit. d) Przepisów Polskiego Związku Rugby, dotyczących ewidencji, przynależności i zmiany barw klubowych zawodników, zasad licencyjnych oraz organizacji zawodów we wszystkich odmianach rugby (dalej również „Przepisy Polskiego Związku Rugby” lub „Przepisy PZR”) oraz w zw. z ust. 4, Rozdział VII Regulaminu Ekstraligi Rugby, Sezon 2019 (dalej również „Regulamin Ekstraligi”). Różne postanawia:
1) zweryfikować mecz Ekstraligi rugby pomiędzy RC Lechia Gdańsk – KS Budowlani Łódź jako przegrany walkowerem przez drużynę RC Lechia Gdańsk z uwagi na brak zapewnienia opieki medycznej przez cały czas trwania spotkania,
2) ustalić wynik spotkania jako +5 pkt (25:0 w małych punktach) dla drużyny KS Budowlani Łódź,
3) ustalić wynik spotkania jako -1 pkt (0:25 w małych punktach) dla drużyny RC Lechia Gdańsk.

Uzasadnienie
Na dzień 12.05.2019 r., godz. 15:00 zaplanowany został mecz Ekstraligi rugby pomiędzy RC Lechia Gdańsk (dalej również „Lechia”) a KS Budowlani Łódź (dalej również „Budowlani”). Gospodarzem meczu miała być Lechia, a mecz miał odbyć się na boisku przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim. Zgodnie z Przepisami PZR, na gospodarzu ciąży obowiązek zapewnienia opieki medycznej, którą szczegółowo opisują przepisy Regulaminu Ekstraligi. Gospodarz wyżej wskazanej opieki nie zapewnił, jak wskazał w protokole z dnia 12.05.2019 r. sędzia zawodów „powodem niedopuszczenia do rozegrania meczu było niespełnienie przez gospodarza obowiązku zapewnienia opieki medycznej w zakresie min. 2 osób uprawnionych oraz karetki pogotowia”.

Pomimo, iż Lechia przedstawiła szereg dowodów (maile, świadczące o zamówieniu opieki medycznej, oświadczenie przedsiębiorcy działającego pod firmą Agnieszka Ziółkowska PARAMEDIC 4 YOU, NIP: 816 111 55 34, w którym przedsiębiorca stwierdził, iż całe zaniedbanie wynika z niewłaściwego przez niego wykonania umowy), KGiD stwierdza, iż w obliczu obowiązujących regulacji nie jest możliwe inne orzeczenie. Pomimo, iż Lechia dochowała staranności w zapewnieniu opieki medycznej, a to kontrahent Lechii nie wywiązał się z obowiązku umownego, to zgodnie z przytoczonymi przepisami pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację spoczywa na Lechii (błąd w wyborze).
Na podstawie powyższego Komisja orzekła jak w sentencji.

źródło: 90minut.pl / własne

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora