Lechia Gdańsk przedstawiła kandydatów do Rady Nadzorczej klubu z ramienia akcjonariusza większościowego. Są to Peter George Kalwitzki i Juliusz Paracki. 

"Pan Peter George Kalwitzki wniesie bogate międzynarodowe doświadczenie biznesowe. Z historią zakładania i współzałożenia kilku wysokotechnologicznych firm, takich jak XETOS AG, pan Kalwitzki udowodnił swoje innowacyjne podejście do biznesu. Jego ekspertyza nie ogranicza się tylko do technologii. Był aktywnie zaangażowany w fuzje i przejęcia, szczególnie znany ze swojej roli na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Pan Kalwitzki jest także pasjonatem sztuki, co świadczy o jego zróżnicowanych zainteresowaniach i zaangażowaniu w działania kulturalne.

Pan Juliusz Paracki, rodowity mieszkaniec Sopotu, posiada obszerne doświadczenie prawne skoncentrowane na wsparciu lokalnych przedsiębiorstw i projektów infrastrukturalnych. Jako partner zarządzający w Lexarius Konsorcjum Radców Prawnych, przewodził złożonym usługom prawnym dla znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Jego prawnicze umiejętności są uzupełnione przez pracę w Fundacji „Drogi Proste”, która zapewnia pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży.

Obaj kandydaci dzielą zaangażowanie w rozwój i sukces Lechii Gdańsk SA. Ich unikalne umiejętności i doświadczenia są gotowe, aby wzmocnić strategiczną wizję klubu oraz zaangażowanie lokalnej społeczności" - czytamy w komunikacie klubu.

Wybór Rady Nadzorczej odbędzie się 6 marca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.   

źródło: lechia.pl