Zarząd Lechia Gdańsk SA poinformował na oficjalnej stronie klubu, że skierował do Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki pismo zawierające propozycję rozwiązania problemu zadłużenia.

Chodzi o pożyczki w łącznej kwocie 13.500.000 zł, które to zostały zaciągnięte przez Spółkę jeszcze przed nabyciem akcji przez aktualnego Akcjonariusza Większościowego.

Zarząd Klubu proponuje, aby pożyczki te zostały skonwertowane na akcje Spółki. Aby było to możliwe potrzeba jest zmiana Statutu Spółki. Do jej uchwalenia, w tym do podwyższenia kapitału zakładowego potrzebna jest jednak także zgoda Akcjonariuszy Mniejszościowych.

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została już złożona przez Zarząd podobna propozycja, jednakże nie została ona zaakceptowana, pomimo zgody Akcjonariusza Większościowego.
Zarząd Klubu chciałby do tej sprawy powrócić podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu pracy przez biegłego rewidenta nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki.

Podczas obrad zostanie przedstawiona propozycja podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 13.500.000 złotych. Dodatkowo, zostaną zaproponowane zmiany w Statucie, których celem będzie utrzymanie dotychczasowych uprawnień statutowych Akcjonariuszy Mniejszościowych.

Zarząd Spółki podkreśla, że, aby jakakolwiek zmiana Statutu (w tym przede wszystkim redukcja zadłużenia Klubu) doszła do skutku, niezbędny jest udział w Walnym Akcjonariuszy Mniejszościowych, a także głosowanie przez nich za podjęciem tych uchwał. Jedynie przy wspólnej dobrej woli i współpracy większości Akcjonariuszy możemy doprowadzić do tego, aby stare zobowiązania stały się majątkiem Spółki i zamiast utrudniać jej funkcjonowanie, stały się jej atutem. Akcjonariusz Większościowy jest zdecydowanym zwolennikiem podjęcia takich działań.

Na marginesie Zarząd wskazuje, że Akcjonariusz Większościowy Lechia Investment Sp. z o.o. dokonała zmiany firmy na Lechia Rights Management Sp. z o.o., która to zmiana została zgłoszona do właściwego sądu i zacznie obowiązywać z dniem jej zarejestrowania.

źródło: Lechia.pl
O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora