Lechia Gdańsk SA informuje, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/17 zostało zaopiniowane przez biegłego rewidenta.

Czynność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa. Biegły rewident wydał pozytywną opinię bez zastrzeżeń.
W opinii audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017.

Przychody Spółki we wspomnianym okresie wyniosły 51 087 676, 20 zł, co oznacza wzrost o 12,8% w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. Wynik netto wyniósł –366 596, 24 zł, co oznacza niespełna trzykrotną poprawę wyniku finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Już dziś dołącz do nowej grupy Lechia.net na FB

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbędzie się 11 marca 2018 roku. Będzie również jednym z punktów porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Budżet klubu w roku obrotowym 2016/17 był najwyższy w historii i wzrósł dwukrotnie w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/14, gdy nastąpiły zmiany właścicielskie w Spółce.

źródło: Lechia.pl

 

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora