Do 23 września można oddać swój głos na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020. Wśród zgłoszonych projektów są dwa projekty, które mają na celu ułatwienie dojścia Kibicom na stadion w Letnicy.

Oba projekty mają na celu stworzenie komfortowych ciągów pieszo-rowerowych na ulicy Narwickiej (przejście od strony Wrzeszcza Dolnego).

Pierwszy projekt jest w grupie projektów ogólnomiejskich pod nazwą Na Lechię przez tunel. Stanowi on dopełnienie planowanego przez PKP remontu tunelu poprzez budowę dojścia do ulicy Narwickiej.

20190918letnica2

Drugi projekt znajduje się w puli projektów dla dzielnicy Letnica pod nazwą Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1. W ramach tego projektu ma zostać stworzony chodnik od strony targów AmberExpo.

20190918letnica1

Głosować może każdy mieszkaniec Gdańska niezależnie od wieku (także dzieci) i miejsca zameldowania. Każdy głosujący niezależnie od miejsca zamieszkania ma prawo do głosowania na projekty z Letnicy. W imieniu organizatorów zachęcamy do oddania głosu na projekt ogólnomiejski i maksymalnej liczby punktów na projekt dzielnicowy. Głosowanie odbywa się przez internet lub w punktach konsultacyjnych i kończy się 23 września 2020.

Jak głosować?

  • głosowanie jest elektroniczne poprze stronę internetową www.gdansk.pl lub w punktach konsultacyjnych.
  • głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku;
  • weryfikacja mieszkańców odbywa się poprzez sprawdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, wpisanie do stałego rejestru wyborców lub posiadanie Karty Mieszkańca;
  • w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania poprzez dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku oświadczenia, które stanowi załącznik nr 5 Zarządzenia nr 327 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 marca 2019 r.;
  • osoby małoletnie, poniżej 18 roku życia głosują za zgodą opiekuna prawnego;
  • każdemu głosującemu przysługuje 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski;
  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy;
O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora