Na stronie stowarzyszenia kibiców Lechii Gdańsk opublikowany został dziś list otwarty akcjonariuszy miejszościowych. Poniżej prezentujemy jego pełną treść.

LIST OTWARTY AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH LECHII SA Gdańsk 26.11.2013

W ostatnich dniach dotarła do nas informacja, która dotyczy planowanych zmian własnościowych w spółce Lechia SA. W prasie oraz internecie ukazało się wiele wypowiedzi oraz informacji, które w naszym odczuciu w bardzo dużej części albo są nieprawdziwe, albo nie do końca dopowiedziane. Jako "Akcjonariusze Mniejszościowi" nie mamy dużego wpływu na bieżącą politykę oraz strategię działań Lechii, jednakże czując dużą troskę o los naszego Klubu, chcielibyśmy po raz kolejny zabrać publicznie głos w sprawie, która dotyczy przyszłości naszego Klubu.

Z dużym niepokojem odnotowaliśmy informację, iż w wypowiedziach p. Andrzeja Kuchara oraz mediach porusza się temat zobowiązań Klubu wobec Akcjonariusz Większościowego, natomiast nikt nie porusza lub stara się zamieść pod dywan kwestię należności wobec Klubu, które wynikały z zapisu statutowego oraz publicznie składanych obietnic p. Andrzeja Kuchara. W statucie spółki Lechia SA był zapis zobowiązujący Akcjonariusza Większościowego do zapewnienia Spółce wpływów z tytułu sprzedaży praw reklamowych i marketingowych w kwocie 5 mln złotych rocznie, a powyższa kwota nie obejmowała przychodów od zleceniodawców i sponsorów na dzień, w którym został odsprzedany pakiet większościowy akcji spółki firmie wskazanej przez p. Andrzeja Kuchar tj Wrocławskiemu Centrum Finansowemu. Zapis ten został wykreślony ze statutu Spółki na prośbę p. Andrzeja Kuchara, ponieważ według jego zapewnień uniemożliwiał podpisanie lukratywnego kontraktu ze spółką Sportfive. Pan Andrzej Kuchar złożył publicznie obietnice, że w przypadku fiaska współpracy ze Sportfive zapis ten przywróci do statutu Spółki.

Po zerwaniu współpracy Lechii z wyżej wspomnianą Spółką, grupa Akcjonariuszy Mniejszościowych zgłosiła w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek o podjęcie uchwały przywracający do statutu pierwotny zapis. Niestety mimo wcześniejszych deklaracji wniosek został odrzucony głosami Akcjonariusza Większościowego.

Chcielibyśmy poinformować opinię publiczną dlaczego Akcjonariusze od dłuższego czasu walczą o przywrócenie powyższych zobowiązań.

Z dwóch powodów:

  • po pierwsze zobowiązania ustne tym bardziej wielokrotnie składane publicznie tak samo zobowiązują, jak te na piśmie;
  • po drugie pakiet większościowy Spółki Lechia SA został sprzedany Wrocławskiemu Centrum Finansowemu za symboliczną wartość 1mln złotych w zamian za to, iż przyszły Inwestor miał spłacić długi OSP Lechia w kwocie około 5 mln zł oraz zapewnić finansowanie Klubu. Tymczasem to Lechia sama spłacała długi OSP z własnych środków i pożyczek, a budżet klubu jest finansowany w oparciu o własnych sponsorów tj tych, którzy byli zanim pojawił się Akcjonariusz Większościowy.

Należy również nadmienić, że Wrocławskie Centrum Finansowe nie rozliczyło się ze zobowiązań, które wynikają z zapisu statutowego, kiedy jeszcze obowiązywał tj. za okres około 9 miesięcy, co stanowi kwotę należności na rzecz Lechii około 3,6 mln złotych.

Czy teza, iż Społeczeństwo, Sympatycy oraz POMORSCY KIBICE mogą czuć się oszukani jest bezpodstawna? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista.

Wychodząc na przeciw inicjatywie, którą w swoim oświadczeniu zawarł p. Andrzej Kuchar czyli, że nie szykuje skoku na kolejne akcje Lechii, a chce jedynie oddłużyć Lechię zwracamy się z inicjatywą zbilansowania pożyczek Lechii z zobowiązaniami Akcjonariusza Większościowego wobec Klubu. Pragniemy również poinformować, iż mimo wielokrotnych wniosków  składanych na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy do Zarządu Klubu oraz Rady Nadzorczej, nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi na temat rozliczeń wynikających z zobowiązań statutowych oraz publicznie składanych deklaracji.

Powyższa sytuacja wynika głównie z faktu nietransparentnych działań oraz wymierzonych na szkodę Lechii poczynań poprzedniego Zarządu oraz braku właściwej reakcji obecnego.

GRUPA AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH LECHII SA

Poczytaj również o spotkaniu kibiców Lechii Gdańsk

Źródło: Lwy Północy

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora