Przekaż Rodakom na Kresach 1% swojego podatku" to wspólna inicjatywa SKLG "Lwy Północy" oraz Stowarzyszeń Odra-Niemen i Traugutt.org.

Dzięki niej możecie przekazać część swojego podatku na konkretny projekt związany z pomocą Polakom na Wileńszczyźnie.

Każdy z nas może poprawić warunki działania świetlicy środowiskowej w Nowej Wilejce.

Nowa Wilejka jest rozległą dzielnicą Wilna, której zdecydowaną większość mieszkańców stanowią Polacy (około 70%). Świetlica działająca pod nazwą "Dom, który czeka...", to instytucja niepubliczna, zajmująca się opieką, wychowaniem i pomocą dydaktyczną dzieciom z ubogich i asocjalnych rodzin. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. W tym czasie wychowankowie świetlicy mają możliwość doskonalenia swoich talentów, między innymi biorąc udział w kółkach zainteresowań (naukowym, teatralnym, sportowym, plastycznym oraz tanecznym).

Dzieci podczas wizyt w ośrodku codziennie otrzymują również ciepły posiłek. Instytucja prowadzona jest przez dwie Siostry z wileńskiego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Wszystkie spotkania odbywają się oczywiście w języku polskim z poszanowaniem wartości chrześcijańskich. W codziennych zajęciach może uczestniczyć tylko 15 osób, jednak zapotrzebowanie jest dużo większe. Na rozszerzenie działalności nie pozwalają skromne środki, którymi dysponują Siostry.

Dom nie otrzymuje stałego wsparcia finansowego ze strony państwa litewskiego. Jedynymi źródłami utrzymania są środki z konkursów samorządowych oraz wsparcie ze strony instytucji i organizacji z Polski.

Podczas naszych wizyt w Nowej Wilejce oraz w trakcie pobytu dzieci ze Świetlicy w Trójmieście w 2012 i 2013 roku, w ramach "Biało-Zielonych Wakacji" organizowanych przez nasze stowarzyszenie, mieliśmy wielokrotnie okazję przekonać się o wspaniałej pracy, którą wykonują Siostry. Jesteśmy przekonani, że wychowankowie "Domu, który czeka..." mają zapewnioną fachową opiekę oraz przyjazną i ciepłą atmosferę, której nie zawsze doświadczają w rodzinnym środowisku.

Aby wspomóc naszą inicjatywę wystarczy wypełniając formularz PIT wpisać w odpowiednie okienko:

Stowarzyszenie Odra-Niemen
KRS 0000133146
z dopiskiem
“Nowa Wilejka”

Inne propozycje Lechia.net dla 1%

Źródło: Lwy Północy

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora