Na odbytym dziś posiedzeniu Rady Nadzorczej, która spotkała się jak co roku w grudniu w celu zamknięcia roku obrotowego i zaopiniowania sprawozdań rocznych, Rada przyjęła również zmiany w Zarządzie Klubu.

W związku z rezygnacją z funkcji wiceprezesa pani Agaty Kowalskiej na członka zarządu, w funkcji Prezesa, powołano pana Adama Mandziarę.

- Oczekiwaniem władz Miasta jak i części parterów, wyrażanym zresztą wprost, było żebym objął ster w klubie. Motywowano to faktem, że to z mojej inicjatywy jest w Gdańsku nowy właściciel Lechii, pan Wernze i  wszystkie zmiany, które z tej decyzji dalej się wywodzą – mówi Adam Mandziara. -  Rada Nadzorcza powołała mnie dziś na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, ja zaś przyjąłem na siebie odpowiedzialność za działania klubu. Pracować będę oczywiście w ciągle obowiązującej formule reprezentacji łącznej, a więc kluczowe dla klubu decyzje podejmowane będą wspólnie z drugim członkiem zarządu. 

- W październiku powołano mnie do zarządu z konkretnie wyznaczoną misją wprowadzenia właściwego ładu korporacyjnego w Spółce. Powierzone mi zadania zostały wykonane, odpowiednia dokumentacja, wymagana przepisami prawa i usprawniająca wewnętrzną organizację, została przekazana Spółce – mówi Agata Kowalska. - Nawet tak krótka praca dla Lechii związała mnie emocjonalnie z klubem, ale rozumiem oczekiwania władz Miasta i partnerów Lechii, stąd moja decyzja o oddaniu miejsca w zarządzie panu Adamowi Mandziarze.

Źródło: lechia.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora