Na Cmentarzu Garnizonowym pożegnaliśmy dziś legendę gdańskiej Lechii Romana Rogocza.

Za naszym pośrednictwem Rodzina Romana Rogocza składa poniższe podziękowania.

Wszystkim Tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu naszego taty, dziadka i pradziadka ROMANA ROGOCZA oraz tak licznie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, jak również dzielili się osobistymi wspomnieniami i wzruszającymi wpisami za pośrednictwem portali i for internetowych, serdeczne podziękowania składa rodzina.