Pomnik upamiętniający śmierć Antoniego Browarczyka i wszystkie Ofiary stanu wojennego w Polsce zostanie odsłonięty.

Podczas tegorocznych uroczystości upamiętniających tragiczny polski grudzień, pamięć bohaterów zostanie upamiętniona.

Starania o postawienie pomnika trwały kilka lat. Udało się uzyskać wszystkie stosowne dokumenty.

Zebrano też przybliżoną kwotę finansową pokrywającą koszt jego powstania. Pomnik zostanie ustawiony w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie, w parku na przeciwko budynku LOT.

Projekt budowlany opracowała firma Promex. Wniosek o pozwolenie na budowę razem z pełną dokumentacją, złożył Reprezentant Inwestora, Zbigniew Wnuk.

W listopadzie 2015 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, Główny Specjalista mgr inż. Anna Schwinke wydała zgodę na budowę.

Pod koniec lipca 2016 r. zawarto umowę pomiędzy Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” a autorem projektu i wykonawcą odlewu, rzeźbiarzem Gennadijem Jerszowem.

Odlew pomnika zostanie wykonany na terenie Ukrainy i w listopadzie 2016 roku przewieziony do Gdańska.

Wszystkim dziękujemy za wsparcie finansowe, bez którego projekt nie mógłby powstać.

O dniu i godzinie odsłonięcia pomnika poinformujemy, po ustaleniu przebiegu uroczystości.
Komitet Budowy Pomnika Ofiar Stanu Wojennego

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora