W dniu 14 listopada 2012 r. odbył się pogrzeb mjr Waldemara Szostkiewicza – Prezesa Związku Byłych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Pomorskiego.

Pan mjr Waldemar Szostkiewicz był więźniem politycznym i skazańcem Gułagu. W swoim życiu przeszedł wiele upokorzeń ze strony władz. Pomimo ciężkich przeżyć nigdy nie tracił ducha i wiary w wolną i sprawiedliwą ojczyznę.

Zawsze uczestniczył w patriotycznych uroczystościach. Był wzorem dla młodego pokolenia. Był częstym gościem na spotkaniach organizowanych przez kibiców Lechii Gdańsk. W wieku 85 lat odszedł do wieczności.

{joomplucat:1132 limit=8}

Cześć i chwała bohaterom!

Źródło: własne