lechia

Policja, straż graniczna, członkowie służb porządkowych i informacyjnych uczestniczą w szkoleniach w zakresie przyjaznego podejścia do uczestników EURO 2012, profesjonalnego rozwiązywania konfliktów, a także znajomości języków obcych.

Wszystko po to, aby umożliwić uczestnikom Mistrzostw możliwość  współtworzenia radosnej atmosfery wielkiego wydarzenia piłkarskiego. Jednocześnie wypracowane zostały procedury, które uniemożliwią wstęp na stadiony imprezy masowe osobom, które mogły by zakłócić atmosferę wielkiego piłkarskiego święta. Polską policję będą w tym wspierać funkcjonariusze z innych krajów.

Mamy świadomość, że zasadniczym warunkiem sukcesu Turnieju będzie stworzenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników, w tym około 1 miliona zagranicznych kibiców, którzy przyjadą do naszego kraju w czerwcu 2012. Będziemy działać zgodnie zasadą  „Have fun, feel save” (baw się dobrze, czuj bezpiecznie) – mówi Tadeusz Zygmunt, krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa w spółce celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki PL.2012 - Biorąc pod uwagę sposób dystrybucji biletów na mecze EURO 2012 - czyli losowanie  prowadzone przez UEFA zakładamy, że goście naszych stadionów nie będą stanowili zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Bierzemy jednak pod uwagę także sytuacje stwarzające wysokie ryzyko i przygotowujemy się do działań, które wyeliminują takie zagrożenia.

Jednym z ważnych elementów mających zagwarantować pełne bezpieczeństwo podczas EURO 2012 jest wyeliminowanie możliwości wstępu na mecze kibiców z zakazami stadionowymi  - wydanymi zarówno w Polsce jak i  innych krajach.Będzie to możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji, prowadzonej przez Krajowe Punkty Informacyjne ds. Imprez Sportowych, działające w strukturach policji  w krajach Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz prowadzenie bazy danych, dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. W Polsce taki punkt funkcjonuje w Komendzie Głównej Policji, która  wymienia informacje ze swoimi odpowiednikami w krajach europejskich. Wymiana danych dotyczy również kibiców mogących powodować potencjalne zagrożenie. Już podczas kontroli granicznej osoby niepożądane oraz stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie Kodeksu Granicznego z Schengen będą otrzymywały decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Zgodnie z polskim prawem osoba objęta sądowym zakazem wstępu na imprezy masowe, nie może w nich uczestniczyć pod groźbą kary.

Jesteśmy przekonani, że organizatorzy meczów i innych imprez masowych w czasie EURO 2012, będą dysponowali wykazami osób objętych zakazami krajowymi i zagranicznymi. W przypadku ujawnienia lub zatrzymania osoby, której sąd zakazał wstępu na imprezę masową związaną z Turniejem, zostanie wobec niej wszczęta procedura karna – mówi Tadeusz Zygmunt. - Warto również podkreślić, że w czasie Turnieju policja polska będzie wspierana przez przedstawicieli policji krajów, których drużyny będą uczestniczyć w turnieju.

Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa na stadionach podczas Mistrzostw Europy będzie obecność spottersów, czyli policjantów, którzy na co dzień współpracują z kibicami i stowarzyszeniami kibiców. Są oni rozpoznawalni i doskonale znają środowisko kibiców.

Procedury stosowane podczas Turnieju wobec kibiców polskich i zagranicznych będą takie same, jednak w przypadku naruszających prawo kibiców zagranicznych dodatkową sankcją dla nich może być decyzja o natychmiastowym wydaleniu  z Polski.

Przed Turniejem zamierzamy rozesłać do zainteresowanych krajów, a także umieścić na stronach internetowych informację  o obowiązujących w związku z imprezami masowymi przepisach prawa w Polsce – mówi Tadeusz Zygmunt. -  Znajdująca się w parlamencie  nowelizacja „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” zdecydowanie zaostrza kary za naruszenie przepisów prawa.

Przypomnijmy, że ustawa ta nakłada kary na takie zachowania jak: wtargnięcie na teren imprezy masowej, zasłanianie twarzy w celu uniknięcia identyfikacji, przebywanie na stadionie w sektorze niezgodnym z tym wskazanym na bilecie wstępu, wnoszenie i posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, w tym pirotechniki i prowokowanie do bezprawnych zachowań.

Wymagany poziom techniczny systemów audio-video na terenie imprezy masowej i wyszkolenie służb organizatora gwarantują, że każde bezprawne zachowanie zostanie zneutralizowane, a sprawca zatrzymany i doprowadzony przez policję do sądu – podkreśla Tadeusz Zygmunt.

Źródło: pl2012