Dawida, niepełnosprawnego kibica Lechii Gdańsk można zobaczyć klipie promującym konferencję Cafe Football "Total Football - Total Access"

CAFE – Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie zostało ustanowione w celu działania na rzecz i zapewnienia równego dostępu do piłki nożnej na całym obszarze działalności UEFA. CAFE udziela wszystkim swoim partnerom i udziałowcom wsparcia i wskazówek. Do udziałowców tych należą Komisja Europejska (poprzez działania Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego), UEFA jako organ nadzorujący, krajowe związki piłkarskie, ich ligi i kluby członkowskie, partnerzy EURO, niepełnosprawni kibice (ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności), ich rzecznicy, opiekunowie i asystenci, zorganizowane grupy niepełnosprawnych kibiców, a także inne krajowe i europejskie organizacje zajmujące się sprawami kibiców i zagadnieniami różnorodności, organizacje pozarządowe działające na rzecz niepełnosprawności i inne organizacje wykazujące zainteresowanie inicjatywą.

Do celów CAFE należy zapewnienie poczucia przynależności i równego dostępu do imprez sportowych, a z racji tego, że piłka nożna obejmuje różnorodność we wszystkich jej formach, CAFE wspólnie z rodziną piłkarską pracuje nad szerzeniem świadomości społecznej na temat niepełnosprawności w całej Europie. Część naszej misji stanowi uwłasnowolnienie niepełnosprawnych, aby mogli oni w pełni korzystać ze swoich praw.

 

Stanowi to duże wyzwanie i mogą pojawić się pytania o sens inicjatywy. Powszechnie uznaje się, że kibicowanie i uczestnictwo w meczach piłki nożnej na żywo stanowią integralną i istotną część europejskiej kultury i tradycji. Kibice są coraz bardziej różnorodni i stają się przedstawicielami większego, wielonarodowościowego, europejskiego społeczeństwa. W naturalny sposób dotyczy to także ludzi niepełnosprawnych, którzy pragną uczestniczyć w meczach piłki nożnej.

W istotny sposób korzyści obejmują zrozumienie przez lokalną społeczność piłkarską pojęcia różnorodności, a także obecność stadionów piłkarskich odzwierciedlających potrzeby większego i zintegrowanego społeczeństwa, któremu służą. Ponadto, wiele klubów piłkarskich i stadionów, które znajdują się w sercu lokalnej społeczności, daje możliwość organizowania zajęć sportowych i udostępnia swoje obiekty nie tylko w dniu meczu. Należy oczekiwać, że nastąpi wzrost liczby osób niepełnosprawnych pracujących w piłce nożnej np. w klubach i na stadionach, ponieważ pracodawcy powinni zagwarantować przystępne środowisko pracy.

Przestrzeń bez barier jest kwestią podstawową w zapewnieniu równego dostępu i możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych. Brak dobrego dostępu stanowi naruszenie lub odebranie ludziom niepełnosprawnym podstawowych praw człowieka, a ich prawo do wyrażania się i wolna wola zostają bezpośrednio ograniczone.

Ludzie niepełnosprawni mają prawo do przeżywania emocji sportowych i korzystania ze wszystkich form rozrywki, a także uczestnictwa w życiu kulturalnym i towarzyskim tak samo jak inni. Przemawiając potężnym głosem piłki nożnej CAFE chce promować i wprowadzić w życie te podstawowe wartości europejskie wśród obywateli i organizacji Europy.

źródło: cafefootball.eu