Organy Licencyjne PZPN, w ramach nałożonego na Klub Lechia Gdańsk SA (decyzją nr 1 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 16 maja br.) nadzoru finansowego rozszerzonego, zwróciły się do Klubu o przedstawienie potwierdzeń zapłaty zobowiązań.

Działania organów licencyjnych wynikają z kryteriów zawartych w Podręczniku Licencyjnym dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2024/2025.

W ramach nałożonego rozszerzonego nadzoru finansowego Klub Lechia Gdańsk został zobowiązany do:

1. Regularnego – tj. co dwa miesiące – przedstawiania potwierdzeń zapłaty zobowiązań kontraktowych oraz zobowiązań wynikających z zawartych porozumień przedstawionych w ramach procesu licencyjnego;

2. Comiesięcznego przedstawiania sprawozdania z realizacji złożonej prognozy finansowej, a w razie wystąpienia odchyleń o co najmniej 20% względem prognozowanych założeń, do jej aktualizacji.

 

źródło: PZPN