lechia

Prezentujemy treść oświadczenia, jakie 14 września zostało rozesłane do PZPN, Ekstraklasy, mediów, sponsorów…

Szanowni Państwo,

zwracamy się w imieniu Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców – organizacji łączącej pracę kilkudziesięciu Stowarzyszeń Kibiców piłkarskich w całej Polsce, będącej jedynym oficjalnym reprezentantem ruchu kibicowskiego skupionego wokół klubów piłki nożnej. Zapraszamy do podjęcia dialogu, który pomoże wyeliminować patologie skupione wokół piłki nożnej w Polsce oraz wpłynie na poprawę wizerunku środowiska piłkarskiego w naszym kraju w oczach kibiców.

OZSK nie może przejść obojętnie wobec degrengolady, jaka dotyka wszystkie aspekty związane z polską piłka nożną, szczególnie jeżeli chodzi o podmiotowe traktowanie kibiców, którzy w naszym mniemaniu są największym „skarbem”, jaki w obecnej chwili posiada piłka nożna w naszym kraju.

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców, zabierając głos w imieniu kilkudziesięciu tysięcy zrzeszonych sympatyków piłki nożnej, wnioskuje o:

- zmianę niekonstytucyjnych przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych aktów prawnych związanych z ustawą i dotykających działalności klubów oraz kibiców piłkarskich,
- likwidację odpowiedzialności zbiorowej i karania w postaci zamykania stadionów, czy też ich części,
- zaprzestanie praktyk zabraniania kibicom uczestnictwa w wyjazdowych meczach ich klubów,
- umożliwienie kibicom prowadzenia zorganizowanego dopingu oraz wykonywania opraw na meczach ligowych i Reprezentacji Polski,
- ograniczenie do niezbędnego minimum ingerencji policji w pracę klubów i kibiców oraz weryfikacja i monitorowanie ich bezprawnych działań i praktyk – piłka nożna dla kibiców, nie piłka nożna dla policji,
- zmianę regulaminu wyjazdowego uchwalonego przez PZPN, który pozwala na bezpodstawne zamykanie sektorów dla kibiców gości,
- zmianę regulaminów stadionowych, które zawierają zapisy na granicy absurdu, są niezgodne z konstytucją i mają stanowić prawo, choć nie są do tego upoważnione,
- stosowanie się do zaleceń Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych kibiców, tj. gromadzenia przez kluby danych kibiców, które nie są wymagane przepisami oraz działań policji, naruszających ustawę o ochronie danych osobowych,
- przedstawienie szczegółowego zakresu działalności oraz dotychczas konkretnie wykonanych działań Narodowego Koordynatora ds. Współpracy z Kibicami zgodnie z art. 35 Regulacji UEFA 2010 Licencji Klubowych oraz Finansowego Fair Play,
- przeprowadzanie każdorazowo konsultacji ze środowiskiem kibicowskim przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących kibiców.

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców apeluje o podjęcie dialogu w wyżej wymienionych kwestiach, w celu ich rozwiązania i regulacji. W naszej opinii absurdalne przepisy i regulacje skutkują niską frekwencją na polskich stadionach, utrudniają sympatykom piłkarskim czerpanie przyjemności z pasji, a nowych kibiców skutecznie odstraszają i demotywują.

W przypadku kolejnego pominięcia głosu naszych przedstawicieli w konsultacjach wyżej wymienionych problemów środowiska kibiców piłki nożnej, będziemy zmuszeni do przeniesienia naszego apelu na trybuny polskich stadionów i poprzez trybuny wyrażania swojej dezaprobaty wobec braku działań zmierzających do uzdrowienia atmosfery wokół piłki i na stadionach.

Z poważaniem,

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców

Źródło: OZSK.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora