W poniedziałkowe południe odbyło się od dłuższego czasu zapowiadane Posiedzenie Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk, podczas którego zapadło kilka decyzji.

Rezygnacja Mandziary

Przedstawiciel większościowego akcjonariusza Adam Mandziara złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja wejdzie w życie 28 września br., na kiedy zaplanowane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego ma zostać uzupełniony skład Rady Nadzorczej.

„Odrzucony” wniosek Piotra Zejera

Jak czytamy w komunikacie Klubu: „Podczas dzisiejszego posiedzenia odrzucony został również wniosek członka Zarządu Lechii Gdańsk z ramienia mniejszościowych udziałowców – Piotra Zejera, o zawieszenie go w pełnieniu funkcji. Tym samym Piotr Zejer pozostaje członkiem Zarządu w randze Wiceprezesa.”

Podwyższenie kapitału

Trzecia kwestia, która została poruszona w trakcie posiedzenia dotyczyła ewentualnego dokapitalizowania spółki przez zamianę 40 mln zł pożyczek na akcję. Jak czytam ma to na celu „(...) całkowite oddłużenie spółki”. Czy tak się stanie przekonamy się na wrześniowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W praktyce tzw. Konwersja długu na akcje, będzie oznaczała, że dotychczasowy większościowy akcjonariusz nabędzie dodatkowe akcje w spółce w zamian za "spłatę" długu spółki. Jednocześnie dla mniejszościowych akcjonariuszy ewentualne podwyższenie kapitału w praktyce będzie oznaczać spadek wartości nominalnej akcji.