Sezon 1967/68 Wiosna

Sezon 1966/67 Wiosna

Sezon 1964/65 Wiosna

Sezon 1965/66 Wiosna

Sezon 1963/64 Wiosna