Klub odpowiada na komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych.

Poniżej pełna treść oświadczenia.

W związku z treścią komunikatu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN o wszczęciu postępowania wyjaśniającego względem Lechii Gdańsk SA "w związku z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego" nasz klub oświadcza, że wszelkie dokumenty, wymagane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN, zostały złożone w przewidzianym przepisami terminie, a ich prawidłowość została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Lechia Gdańsk SA wykonała wszelkie swoje wymagalne zobowiązania  wobec wierzycieli, którzy objęci są procesem licencyjnym. 

Uważamy, że obawy Komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione i nie były wcześniej przez Komisję sygnalizowane.

Będziemy naturalnie uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym, deklarując wszelką współpracę z przedstawicielami Komisji.

TUTAJ przeczytasz komunikat Komisji ds. Licencji

Kryterium F.09

Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Źródło: lechia.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora