lechia

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy" opublikowało na swojej stronie regulamin wyjazdowy, który będzie obowiązywal podczas bieżącego sezonu. Zatem, jeżeli zamierzacie wspierać Lechię podczas wyjazdów, koniecznie zapoznajcie się z jego treścią.

 Zapisy: 

 1. Nie podajemy na stronach internetowych miejsca i godziny wyjazdu. Każdy zostanie o tym poinformowany podczas zapisów.
 2. Podczas zapisów każdy zobowiązany jest pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).
 3. Organizator ma prawo do odmowy zapisania na listę wyjazdową/na transport zorganizowany, bez podania przyczyny.
 4. Organizator ma prawo zwrócić pieniądze i odmówić wyjazdu danej osobie, nawet na miejscu zbiórki, bez podania przyczyny.

 Jazda: 

 1. Nie wsiadamy do środków transportu do momentu wyrażenia na to zgody przez organizatora.
 2. W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń w środku transportu, natychmiast zgłaszamy to organizatorowi.
 3. Za wszelkie powstałe podczas podróży szkody płaci sprawca, który dodatkowo, w przyszłości, traci możliwość jazdy zorganizowanym transportem oraz musi liczyć się z opuszczeniem środka transportu niezależnie od miejsca, w którym się on znajduje.
 4. LICZBĘ, MIEJSCE oraz CZAS postojów wyznaczają organizatorzy.
 5. Wyzwiska oraz obelgi skierowane do przewoźnika lub organizatora stanowią podstawę do natychmiastowego opuszczenia środka transportu przez sprawcę, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu.
 6. Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu w pierwszą stronę podróży. Jeżeli chcesz pić, to idealnym miejscem jest pub.
 7. Niewpuszczenie na mecz ze względu na nadmiar wypitego alkoholu wiąże się z brakiem możliwości zapisania na kolejne mecze wyjazdowe.
 8. Na mecze jeździmy tylko i wyłącznie w barwach Lechii, naszych zgód, bądź fanklubów.
 9. W przypadku jazdy własnym transportem, kategorycznie zabrania się wywieszania na zewnątrz barw klubowych. W przypadku ich utraty będą wyciągane BARDZO SUROWE konsekwencje.
 10. Na wyjazdach dopingujemy wszyscy. Jeżeli nie jesteś zainteresowany dopingiem, to zostań w domu.

 Postanowienia końcowe: 

 1. Jadąc na wyjazd reprezentujesz Lechię. Pamiętaj, by reprezentować ją godnie.
 2. Podczas całego wyjazdu obowiązuje kategoryczny zakaz rozmowy z policją i ochroną. Do tego są wyznaczone odpowiednie osoby!
 3. Na pojedyncze wyjazdy może zostać stworzony osobny regulamin; postanowienia regulaminu szczególnego zastępują odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Każdy uczestnik wyjazdu winien posiadać ważny dokument tożsamości w celu wylegitymowania się nim przy wejściu na stadion.
 5. W przypadku zawrócenia z trasy lub innych przyczyn niezależnych od organizatora koszty wyjazdu nie będą zwracane.
 6. Zapisanie na wyjazd jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Źródło: Stowarzyszenie Lwy Północy