Info o zespole: AKS Chorzów | 1953 I Liga
1953 I Liga1953 I Liga

AKS Chorzów
Nazwa klubu: AKS Chorzów
Nazwa zespołu: AKS Chorzów
Krótka nazwa: AKS

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnik
1956 Puchar Polski 3 1 0 0/0/0 1:2 0
1953 Ekstraklasa 9 2 18 0/1/1 1:4 0
1952 Ekstraklasa 5 2 9 1/0/1 2:1 0
1949 Ekstraklasa 5 2 23 2/0/0 6:2 0