lechia

W dniu 30 maja 2012 roku, o godz.14.00 odbędzie się pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku przy ulicy Okopowej.

Protest organizowany jest między innymi w celu anulowania rozporządzenia MEN o nowej podstawie programowej, oraz z tym związanym rozporządzeniu o ramowych planach nauczania. Sprawa  rozumnego nauczania HISTORII w szkołach (ale także innych przedmiotów, np. z bloku „Przyroda”) jest niezwykle ważnym wyzwaniem. Polskim być albo nie być!

Protest popierają takie organizacje jak:

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego,

Stowarzyszenie „Godność” w Gdańsku,

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego,

Stowarzyszenie „Młodzież Wszechpolska” – Okręg Pomorski,

Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej w Gdańsku,

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana,

Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980 – 1990 im. ks. Jerzego Popiełuszki, w latach 1980 – 1990 

Fundacja „Pomorska Inicjatywa Historyczna”,

Kluby Gazety Polskiej w Redzie, w Wejherowie, w Gdańsku,

Stowarzyszenie „Solidarni 2010”,

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsk,

Stowarzyszenie Praw Człowieka,

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Pomorski,

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Okręg Pomorski,

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk “Lwy Północy”

 

 

W tej sprawie nie możemy być obojętni. Ważne jest abyśmy mieli rzetelny przekaz historii i by nasze dzieci nie zapomniały co oznacza słowo Polska. Kibice już wielokrotnie udowodnili, że patriotyzm mają w sercu i tym razem musimy tam być.

Źródło: własne