Zarząd Klubu Lechia Gdańsk SA został poinformowany, iż w dniu 28 stycznia 2014 r. weszła w życie umowa sprzedaży udziałów  Wrocławskiego Centrum Finansowego sp. z o.o., która jest właścicielem większościowego pakietu akcji Lechii Gdańsk SA.

Nabywcą udziałów WCF-u jest konsorcjum niemiecko-szwajcarskie. W pierwszej połowie lutego zostanie zwołana konferencja prasowa, na której nowy właściciel przedstawi plany dotyczące funkcjonowania Klubu.

Około 10 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym zostanie powołany nowy członek zarządu. Dwóch dotychczasowych członków pozostanie na swoich stanowiskach.

Jednocześnie Klub został poinformowany, że zmiany w składzie Rady Nadzorczej zostaną dokonane podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Źródło: Lechia.pl