Wojewoda pomorski pisze do Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. W swoim liście Ryszard Stachurski apeluje o poprawę bezpieczeństwa na stadionach i chce m.in. zakazu wnoszenia na stadiony tzw. sektorówek.

Ryszard Stachurski chce m.in., aby zakaz wnoszenia sektorówek, czyli olbrzymich flag zakrywających cały sektor wpisano do regulaminów klubowych. List wojewody zawiera siedem propozycji, które zdaniem urzędnika poprawią bezpieczeństwo na trybunach.

31 marca br. wojewoda Ryszard Stachurski wystosował pismo do prezesów trójmiejskich klubów piłkarskich: Lechia Gdańsk i Arka Gdynia. Wojewoda z dużym uznaniem przyjął ostatnie decyzje działaczy piłkarskich odnośnie troski o bezpieczeństwo kibiców podczas meczów piłkarskich. Jednocześnie zwrócił uwagę na czynności, które mogą w jeszcze większym stopniu poprawić bezpieczeństwo na stadionach. W liście do prezesów Lechii i Arki Ryszard Stachurski:

  1. poprosił o rozważenie wprowadzenia do regulaminów klubowych zakazów wnoszenia na stadion wielkogabarytowych transparentów, tzw. sektorówek. Ich użycie przez pseudokibiców często służy uniemożliwieniu identyfikacji osób stosujących nielegalną pirotechnikę na stadionie;
  2. zaapelował o stosowanie art. 15 ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który daje organizatorowi meczu możliwość odmowy sprzedaży biletu osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania meczu może ona stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa samej imprezy i jej uczestników;
  3. zwrócił uwagę na częstsze niż dotychczas stosowanie tzw. zakazu klubowego, wynikającego z art. 14 Ustawy o bezpieczeństwie  imprez masowych. Prośba ta dotyczy również stosowania zakazów obejmujących mecze wyjazdowe;
  4. przypomniał o uchwale Zarządu PZPN nr II/85 z 20 lutego 2013 r. w sprawie udziału kibiców drużyny gości na meczach rozgrywek szczebla centralnego i zaapelował o niestosowanie pkt 4 ppkt h tej uchwały, który pozwala na modyfikowanie zasad współpracy opisanych w uchwale. Bezsprzecznie przyczyni się to do lepszej organizacji imprezy na i poza stadionem;
  5. poprosił o dokonanie analizy skuteczności działania służby porządkowej i poinformowanie o jej wynikach. W przypadku negatywnej oceny, wskazana byłaby możliwość rozwiązania umowy z firmą, która odpowiada za obsługę imprezy masowej;
  6. przypomniał, że art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych daje służbom porządkowym uprawnienia, z których służby te nie korzystają. Ust. 5 tego artykułu pozwala np. na „ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych”;
  7. poprosił o poinformowanie, w ilu przypadkach służby porządkowe skorzystały z obowiązku „usunięcia z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osoby, która swoim zachowaniem zakłócała porządek publiczny lub zachowała się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej” (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych), np. poprzez wniesienie i stosowanie nielegalnych środków pirotechnicznych.

Blog Ryszarda Stachurskiego

Źródło: radiogdansk.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora