• Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [01]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [02]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [03]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [04]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [05]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [06]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [07]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [08]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [09]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [10]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [11]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [12]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [13]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [14]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [15]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [16]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [17]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [18]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [19]
 • Program Lechii Gdańsk na rundę jesienną 19921992.Jesień 'Informator ligowy' [20]