lechia

W dniu 16 stycznia br. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Po przedstawieniu członkom przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2011 roku oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, Walne wybrało nowe władze.

Prezesem został wybrany na kolejną kadencję Piotr Zejer, natomiast skład Zarządu uzupełnili rekomendowani przez Prezesa: Piotr Pilarczyk, Adam Klimowicz, Michał Nowosad (skarbnik) i Jacek Tomków. Do Komisji Rewizyjnej Lwów zostali powołani głosami członków: M. Jadwiszczok, P. Czapiński i K. Purowski.

Nasza redakcja życzy nowym (starym) władzom samych sukcesów i godnego reprezentowania wszystkich kibiców Lechii Gdańsk w 2012 roku!

Źródło: Lwy Północy

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora