lechia

Debata nad problemami polskiej piłki i konkrety spisane w dokumencie końcowym, pod którym podpisali się wszyscy najważniejsi uczestnicy - tak zakończyły się obrady Okrągłego Stołu dla Polskiej Piłki. Na zaproszenie Canal + odpowiedzieli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, PZPN, Ekstraklasa SA, sponsorzy, media i kibice.

Wspólna praca kilkudziesięciu uczestników obradujących w siedmiu zespołach tematycznych nad najważniejszymi problemami polskiego futbolu zaowocowała przyjęciem siedmiu kluczowych postanowień dla Polskiej Piłki.

Postanowienia Okrągłego Stołu dla Polskiej Piłki

1. Audyt: Zostanie przeprowadzony audyt przez firmę zewnętrzną w celu prześledzenia, na jakim etapie są sprawy prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Raport zostanie upubliczniony w terminie do końca marca 2010 r.

2. Kodeks etyczny dla sędziów: Zostanie stworzony kodeks etyczny dla sędziów, podstawy jego stosowania, wdrożenia i nadzór nad jego realizacją. Kodeks przygotuje Ekstraklasa SA w terminie do końca marca 2010.

3. Szkolenia: Powstały w PZPN program szkoleniowy zostanie poddany dwumiesięcznym konsultacjom, których wyniki zostaną upublicznione na stronie internetowej PZPN. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione trenerom poprzez platformę internetową (przy wsparciu technicznym TP). Zostaną zapewnione staże dla trenerów niższych klas rozgrywkowych w klubach ekstraklasy (zobowiązanie Ekstraklasy od rundy wiosennej sezonu 2009/2010).

4. Bezpieczeństwo: Zachęcenie samorządów do rozszerzania już wprowadzanego we Wrocławiu i Gdańsku programu "Kibice Razem". Program prowadzi rada bezpieczeństwa, a wdraża spółka Euro 2012. Wprowadzenie specjalnie wydzielonych sektorów na stadionach dla rodzin. Na styczniowym zarządzie PZPN zostaną przeprowadzone rozmowy dotyczące włączenia wymogu identyfikacji kibiców w ramach udzielanych klubom licencji.

5. Licencje: Przeniesienie Komisji Licencyjnej z PZPN do Ekstraklasy (ustalenie przez PZPN i Ekstraklasę - styczeń 2010 r.). Wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez kluby wszelkich umów zawieranych ze stowarzyszeniami kibiców. Postulat ten będzie zgłoszony do UEFA przez PZPN w tym miesiącu (warunek, aby wszedł on w życie).

6. Model zarządzania: Stworzenie grupy roboczej ds. przeglądu i rekomendacji dotyczących statutu i prac PZPN. Grupa będzie składać się z członków PZPN, przedstawicieli inwestorów i sponsorów, Ministerstwa Sportu, Deloitte i prof. Roberta Zawłockiego, byłego kuratora PZPN.

7. Promocja Euro 2012: Powołanie rady, która koordynowałaby działania na rzecz promocji EURO 2012 poszczególnych instytucji.

źródło: Ekstraklasa SA