PZPN - Łączy Nas Piłka

W dniu 7 października 2016 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN obecnej kadencji. Na posiedzeniu tym Komisja zapoznała się ze złożonymi przez Kluby Ekstraklasy oraz I ligi aktualizacjami prognoz finansowych.

W wyniku dokonanej analizy Komisja postanowiła zwrócić się o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, do następujących klubów: Piasta Gliwice, Wisły Płock, Ruchu Chorzów, Lechii Gdańsk, Jagielloni Białystok oraz Śląska Wrocław. Ponadto Komisja postanowiła zdjąć nadzór finansowy z Klubu Olimpia Grudziądz oraz nadzór infrastrukturalny z Klubu Chojniczanka Chojnice.

 

W okresie do powołania Komisji ds. Licencji Klubowych nowej kadencji, proces nadzorów nałożonych na kluby, w tym również analiza dodatkowych wyjaśnień złożonych do aktualizacji prognoz finansowych, będzie realizowany przez ekspertów powołanych przez Dział Licencji Departamentu Rozgrywek Krajowych. Wyniki prac ekspertów analizowane będą przez nowy skład Komisji, której pierwsze posiedzenie odbędzie się w grudniu br.

Na grudniowym posiedzeniu Komisji, w nowym składzie, podjęte zostaną decyzje dotyczące w szczególności spełnienia przez kluby Ekstraklasy wymogu F-09 Podręcznika Licencyjnego, zgodnie z którym kluby nie mogą posiadać po 30 listopada przeterminowanych zobowiązań m. in. w stosunku do pracowników, w tym piłkarzy, które powstały przed 30 czerwca danego roku.

 

Podsumowując upływającą kadencję, podczas swojej czteroletniej kadencji Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN odbyła 134 posiedzenia w tym 52 posiedzenia plenarne, 23 posiedzenia zespołu ds. klubów Ekstraklasy, 21 posiedzeń zespołu ds. klubów I ligi oraz 40 posiedzeń zespołu ds. klubów II ligi.

 

Źródło: PZPN/własne