Wyniki: 2019/20 IV Liga, Gr. pomorska
Rezultaty kolejki - Kolejka 1 (10.08.2019 - 11.08.2019)
2019/20 IV Liga, Gr. pomorska2019/20 IV Liga, Gr. pomorska