lechia

Na wniosek Komisji Kultury i Sportu, Rada Miasta Gdańska na wrześniowej sesji, 24 września,

przyjęła oświadczenie w sprawie zachowań kibiców na meczach Lechii Gdańsk. Oświadczenie nie jest jedynie stanowiskiem Rady w sprawie nałożenia kary grzywny na klub za wywieszenie przez jego kibiców transparentu, na którym widniał napis "17.09.1939 - czwarty rozbiór Polski".

Radni wyrażają w nim również sprzeciw wobec wszelkich patologicznych zachowań części kibiców. Samorządowcy przypominają, że to właśnie mecze tego klubu w latach 80. XX wieku stanowiły swoistą enklawę wolności - były okazją do protestów i wyrażania, zakazanych wówczas, poglądów. W treści oświadczenia czytamy, że Lechia Gdańsk to, podobnie jak całe miasto, symbol solidarności i wolności.

Gdańscy radni proszą władze Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy S.A. o zrozumienie dla spontanicznych zachowań kibiców Lechii Gdańsk, które można uznać za świadectwo pamięci i patriotyzmu.

Oświadczenie zostanie przekazane władzom PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
Podczas sesji gdańscy radni zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla gdańskiego klubu na pokrycie kary przyznanej przez władze polskiej piłki nożnej. Zebrano w sumie 1 428 zł.

Ewa Salamon
Biuro Rady Miasta Gdańska