Ponad 116 milionów złotych przeznaczy Polski Związek Piłki Nożnej, by pomóc polskim klubom w trudnych czasach spowodowanych koronawirusem. W piątek 27 marca 2020 roku odbyła się wideokonferencja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka oraz sekretarza generalnego PZPN Macieja Sawickiego z członkami zarządu PZPN, poświęcona dyskusji na temat nadzwyczajnej sytuacji w jakiej znalazła się polska piłka w związku z wprowadzeniem początkowo stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii.

W trosce o całą polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek piłkarskich w Polsce, zarząd PZPN zainicjował prace nad wprowadzeniem pakietu pomocowego, obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej. Wymienione poniżej projekty mają na celu w szczególności ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym w PZPN funkcjonowanie w aktualnej sytuacji, ale również umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości.

I. W SEZONIE 2019/2020

1. Nagrody w Pro Junior System PZPN

PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczasowym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysokości, pomimo nierozegrania pełnego sezonu.

Kwota – 18 100 000 zł

2. Wsparcie solidarnościowe

PZPN wprowadzi system wsparcia solidarnościowego dla klubów, które nie uzyskają nagród w programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020, w następujących wysokościach:

– I liga: po 120 000 zł na klub (11 klubów)
Łącznie: 1 320 000 zł;
– II liga: po 100 000 zł na klub (11 klubów)
Łącznie: 1 100 000 zł;
– III liga: po 20 000 zł na klub (56 klubów)
Łącznie: 1 120 000 zł.

Wsparcie solidarnościowe otrzymają wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach I, II i III ligi. Po zakończeniu programu Pro Junior System kluby, które zajęły miejsca premiowane, otrzymają różnicę pomiędzy kwotą należną za zajęcie danego miejsca w PJS, a kwotą wypłaconą w ramach wsparcia solidarnościowego.

Kwota – 3 540 000 zł

pzpn1

II. W SEZONIE 2020/2021

PZPN dofinansuje kluby ESA, I, II i III ligi odpowiednio:

– ESA: 30 000 000 zł;
– I liga: 10 000 000 zł;
– II liga: 6 000 000 zł;
– III liga: 4 000 000 zł.

Przekazane środki mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w obszarze piłki juniorskiej i młodzieżowej. Konkretna kwota przypadającą na klub w ESA, I, II i III lidze będzie uzależniona od liczby klubów biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2020/2021 w danej klasie rozgrywkowej.

Ostateczna decyzje w zakresie podziału środków przeznaczonych dla klubów Ekstraklasy zostanie podjęta po konsultacji z klubami i władzami spółki Ekstraklasa S.A.

Kwota – 50 000 000 zł

pzpn2

Nagrody w Pro Junior System PZPN

PZPN nadal prowadzić będzie program Pro Junior System na dotychczasowym poziomie.

ESA – 2 500 000 zł
I liga – 6 000 000 zł
II liga – 4 000 000 zł
III liga – 4 000 000 zł
IV liga – 1 600 000 zł

Kwota – 18 100 000 zł

pzpn3

Wsparcie rozwoju Piłki kobiecej

PZPN utrzyma przyjęty w 2019 roku plan rozwoju projektów dedykowanych piłkarstwu kobiecemu wraz z reorganizacją systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zakładający:

– reorganizację rozgrywek szczebla centralnego: 3 000 000 zł;
– zwiększenie nagród finansowych w Ekstralidze i Pucharze Polski kobiet: 1 400 000 zł;
– utworzenie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 i Centralnej Ligi Juniorek U-15: 1 500 000 zł;
– wdrożenie programu premiowania klubów za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski: 1 000 000 zł;
– uruchomienie Programu Talent PRO, ubezpieczenia zawodniczek i Scoutingu: 700 000 zł.

Jednocześnie PZPN podwoi w sezonie 2020/2021 dofinansowanie klubów piłki kobiet odpowiednio.

Kwota – plan rozwoju piłkarstwa kobiecego: 7 600 000 zł 

pzpn4

Zawieszenie opłat w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy

PZPN zawiesi na jeden sezon opłaty ryczałtowe za udział w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy w sezonie 2020/2021.

Łączny koszt:

– 6 200 000 zł: dofinansowanie WZPN w związku z przejściem na opłaty ryczałtowe;
– 2 500 000 zł: pokrycie przez PZPN opłat ryczałtowych na sezon.

Kwoty przekazane przez PZPN na pokrycie opłat ryczałtowych, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przeznaczą na zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn młodzieżowych uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez dany WZPN.

Kwota – 8 700 000 zł

Piłka juniorska

PZPN utrzyma wprowadzone w 2018 roku całkowite zwolnienie klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich (zgodnie z Uchwałą nr IV/79 z 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN).

pzpn5

Nagrody w Totolotek Pucharze Polski

PZPN zwiększy, na każdym etapie o ponad 50 %, wysokość nagród finansowych dla klubów uczestniczących w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.

Od sezonu 2020/2021 w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski od 1/32 finału na boisku będzie musiało występować dwóch zawodników młodzieżowców, tj. 22 lata i młodsi (rocznik 1999 i młodsi).

Kwota – nagrody – 10 000 000 zł

pzpn6

Wdrożenie powyższego planu nastąpi po zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

pzpn7

III. Przepisy licencyjne i ochrona zobowiązań licencyjnych

1. Przesunięcie przez PZPN terminu spłaty zobowiązań licencyjnych do 30 kwietnia 2020 roku (dot. zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2019 roku).
2. Przesunięcie terminu spłaty zobowiązań licencyjnych do 30 listopada 2020 roku (powstałych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku).
3. W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 jednostronne rozwiązanie kontraktu przez zawodnika będzie możliwe w sytuacji zwłoki w zapłacie kontraktu za 4 miesiące (nie jak dotychczas za dwa miesiące).
4. Wszelkie zobowiązania licencyjne będą nadal podlegały ochronie licencyjnej PZPN.

źródło: PZPN / własne

O AUTORZE
TG
Author: TG
Dziennikarz
Piszę o najbardziej utytułowanym klubie w Trójmieście ;)
Ostatnio napisane przez autora