Lechia Gdańsk otrzymała licencję na grę w europejskich pucharach.

Licencję na grę w pucharach otrzymały :

Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Lech Poznań, Zawisza Bydgoszcz, Zagłębie Lubin.

Licencji odmówiono : Wisła Kraków, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów - odmówiono ze względu na naruszenie wymogu F-05, to znaczy niewykazanie w złożonej prognozie finansowej zdolności do kontynuacji działalności do końca sezonu. Dodatkowo komisja ds. licencji poinformowała : 1. Licencję na grę w Ekstraklasie otrzymały wszystkie aplikujące kluby. 2. Licencję na grę w rozgrywkach UEFA otrzymują następujące kluby: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Zawisza Bydgoszcz. 3. W przypadku Górnika Zabrze licencji na grę w rozgrywkach UEFA odmówiono ze względu na naruszenie wymogów F-03 i F-04 Podręcznika Licencyjnego, to jest uregulowanie zaległych zobowiązań do klubu piłkarskiego oraz niektórych piłkarzy po 31 marca 2014. 4. W przypadku Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów oraz Wisły Kraków licencji na grę w rozgrywkach UEFA odmówiono ze względu na naruszenie wymogu F-05, to znaczy niewykazanie w złożonej prognozie finansowej zdolności do kontynuacji działalności do końca sezonu. 5. W przypadku pozostałych klubów licencji na grę w rozgrywkach UEFA odmówiono w związku z niezłożeniem dokumentacji finansowej (prognozy finansowej) w standardzie wymaganym Podręcznikiem Licencyjnym UEFA, co jest jednoznaczne z niezłożeniem wniosku o przyznanie tej licencji. 6. Postanowiono nałożyć nadzór infrastrukturalny na Ruch Chorzów, Koronę Kielce oraz Widzew Łódź w związku z koniecznością uzupełnienia do dnia 17 lipca 2014 niektórych wymogów kategorii A, dotyczących oświetlenia stadionu lub technicznych wymogów związanych z realizacja transmisji TV (wymogi I11, I60, I61). 7. Postanowiono nałożyć nadzór infrastrukturalny na Jagiellonię Białystok, Górnika Zabrze oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała w związku z przebudową stadionu. 8. Postanowiono nałożyć nadzór sportowy na Zawiszę Bydgoszcz w celu monitorowania implementacji programu szkolenia w drużynach młodzieżowych. 9. Postanowiono nałożyć nadzór finansowy w związku z ogólną sytuacją finansową oraz koniecznością monitorowania realizacji zawartych ugód dotyczących zaległych zobowiązań na następujące kluby: Jagiellonię Białystok, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Górnika Zabrze, Ruch Chorzów i Wisłę Kraków. 10. Postanowiono nałożyć nadzór finansowy na Widzew Łódź w związku ze stanem upadłości układowej nałożonym na klub, jednocześnie ograniczając możliwość rejestracji nowych zawodników do wysokości wynikającej z łącznej puli kosztów wynagrodzeń w klubie zgodnej ze złożoną prognozą finansową. 11. W ramach nadzoru finansowego postanowiono nałożyć na Ruch Chorzów ograniczenie rejestracji nowych zawodników z wynagrodzeniami do wysokości wynikającej z łącznej puli kosztów wynagrodzeń w klubie zgodnej ze złożoną prognozą finansową, jednak nie wyżej niż 15 tys. zł brutto dla jednego zawodnika. 12. Postanowiono ukarać Górnika Zabrze za naruszenie wymogu F-04 (terminowe regulowanie zobowiązań w stosunku do pracowników) karą zakazu transferów na okres jednego sezonu oraz ograniczeniem rejestracji nowych zawodników do wysokości wynikającej z łącznej puli kosztów wynagrodzeń w klubie zgodnej ze złożoną prognozą finansową, jednak nie wyżej niż 15 tys. zł brutto dla jednego zawodnika. 13. Postanowiono ukarać Pogoń Szczecin karą ostrzeżenia za naruszenie wymogu F-03 to jest nieterminowe złożenie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS. 14. Postanowiono ukarać Zawiszę Bydgoszcz karą 20 tys. zł za naruszenie wymogu F-01 i F-04 poprzez złożenie niekompletnej dokumentacji licencyjnej w tym zakresie. 15. Postanowiono ukarać Piasta Gliwice karą 50 tys. zł za naruszenie wymogu F-01, F-02 i F-05 poprzez złożenie niekompletnej dokumentacji licencyjnej w tym zakresie. 16. Postanowiono ukarać Śląsk Wrocław karą 75 tys. zł za naruszenie wymogu F-01 i F-04 poprzez złożenie nierzetelnej informacji w sprawozdaniu finansowej dotyczącej zaległych premii z sezonu 2011/12 i 2012/13 oraz nieterminowa spłatę tych zobowiązań.