Ponad 14 mln wynosi strata skumulowana zaś niespełna 2 mln złotych strata obrachunkowa spółki akcyjnej Lechia Gdańsk.

We wtorek  odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy gdańskiego klubu, które  zatwierdziło sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012.

Oprócz tego, podczas spotkania Wrocławskie Centrów Finansowe, które jest kontrolowane przez Andrzeja Kuchara udzieliło absolutorium radzie nadzorczej oraz obecnemu zarządowi na czele z prezesem Bogdanem Magnowskim.

Źródło: Radio Gdańsk

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora