Ponad 14 mln wynosi strata skumulowana zaś niespełna 2 mln złotych strata obrachunkowa spółki akcyjnej Lechia Gdańsk.

We wtorek  odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy gdańskiego klubu, które  zatwierdziło sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012.

Oprócz tego, podczas spotkania Wrocławskie Centrów Finansowe, które jest kontrolowane przez Andrzeja Kuchara udzieliło absolutorium radzie nadzorczej oraz obecnemu zarządowi na czele z prezesem Bogdanem Magnowskim.

Źródło: Radio Gdańsk