Analiza przygotowana przez Szefa Kolegium Sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Przesmyckiego.

Zawodnik Lechii biegnąc zagrywa piłkę z lewej strony boiska w pole karne Cracovii. Piłka mija podejmującego próbę interwencji,  poruszającego się równolegle, zawodnika Cracovii. Mija ona również biegnącego na wprost bramki napastnika Lechii i poruszającego się za nim obrońcę Cracovii. Również bramkarz Cracovii powstrzymuje się od próby przejęcia poruszającej się w wzdłuż pola karnego piłki tak, że trafia ona do biegnącego z prawej strony pola karnego innego zawodnika Lechii, który umieszcza ją w siatce. W momencie pierwotnego zagrania piłki z lewej strony boiska, biegnący na wprost bramki napastnik Lechii znajduje się na pozycji spalonej.

Zobacz materiał wideo z tą sytuacją

Przypomnijmy, odpowiadając na pytanie czy bramka została zdobyta prawidłowo, co jest zapisane w Art. 11 „Spalony” Przepisów Gry:

„Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej, może być ukarany jedynie wtedy, gdy w momencie dotknięcia bądź zagrania piłki przez współpartnera, zdaniem sędziego jest aktywny w grze poprzez:

  • branie udziału w grze lub
  • przeszkadzanie przeciwnikowi lub
  • odnoszenie korzyści z przebywania na tej pozycji.

„Branie udziału w grze” – oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera.

„Przeszkadzanie przeciwnikowi” – oznacza utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub  przez atakowanie przeciwnika w walce o piłkę.

„Osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” – oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej:

…po rykoszecie lub odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki lub przeciwnika.

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną)”.

Rozpocznijmy więc analizę tej ciekawej sytuacji, prowadzącą do stwierdzenia, czy miał miejsce spalony. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czy interwencja zawodnika Cracovii biegnącego równolegle do centrującego piłkę, w wyniku której obrońca dotyka piłki, jest w rozumieniu Art. 11, „rozmyślnym zagraniem piłki” czy też „rykoszetem”. Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy w obowiązujących na krajowych boiskach wytycznych, które mówią:

Rykoszet od przeciwnika

1. Ma on miejsce kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który działając intuicyjnie, nie ma czasu na ruch w jej kierunku ale nie wykonując ruchu całym ciałem próbuje ją zagrać nogą, głową lub tułowiem.

2. Piłka po próbie zagrania tylko nieznacznie zmienia kierunek poruszania się

Rozmyślne zagranie

1. Poza oczywiście rozmyślnymi zagraniami,  ma ono miejsce zawsze wtedy kiedy zawodnik drużyny broniącej: 

  • wykonuje ruch w  kierunku piłki całym ciałem i zagrywa ją dowolną jego częścią: nogą, głową, klatką piersiową itp. lub
  • świadomie, mając czas na podjęcie innej decyzji staje na drodze piłki.

2. Jakość zagrania  ani jego kierunek nie mają znaczenia dla uznania, że piłka została rozmyślnie zagrana. Wystarczy  dostrzegalne dotknięcie piłki.

Zacytuję  również co znajduje się w „Amendment to Interpretation / GuidelinesLaws of the Game 2013-2014” wydanymi w sierpniu ubiegłego roku przez UEFA, po wprowadzeniu przez IFAB, poprawek dotyczących Art. 11 w  Przepisach Gry 2013/2014 – podaję również oryginalne angielskie brzmienie:

Deflected

The ball is deflected when it changes direction and the player:

Rykoszet ma miejsce gdy piłka zmienia kierunek a zawodnik:

– Doesn’t move towards the ball

Nie porusza się w kierunku piłki

– Finds the ball coming against him and attempts to play it

Zauważa, że piłka leci w  jego kierunku i próbuje ją zagrać,

–Creates an obstacle (Free kick or shot)

Stanowi przeszkodę (przy rzutach wolnych lub strzałach)

Deliberately playing the ball

..To identify when a ball is deliberately played:

W celu określenia kiedy dochodzi do rozmyślnego zagrania piłkarza należy określić czy

– A clear movement of the player towards the ball.

Zawodnik wykonuje wyraźny ruch w kierunku piłki.

– It doesn’t matter the “quality” of the play

Nie ma znaczenia jakiej  „jakości” było zagranie

Jak wynika z powyższego, wskazówki KS PZPN korespondują z wytycznymi UEFA, ponieważ powstawały one w oparciu o te wytyczne i klipy podane przez IFAB jako ilustracja wprowadzonych zmian. W wytycznych UEFA znajduje się jeszcze, w opisie klipu IFAB, ilustrującego pojęcie „rykoszetu” następujące stwierdzenie:

„Clips – Ball deflected

Ball Deflected

When the ball is played by the attacker, the defender cannot see it and he suddenly finds the ball coming against him. He tries to play it instinctively and this cannot be considered as a deliberate act…

Kiedy piłka jest zagrywana przez napastnika, obrońca nie widzi jej i nagle zdaje sobie sprawę, że zmierza ona w jego kierunku. Próbuje on zagrać piłkę instynktownie co nie może być uznane za zagranie rozmyślne...”

Spójrzmy więc w świetle powyższego na zachowanie zawodnika Cracovii, który po zacentrowaniu piłki dotyka jej.  Nie ulega wątpliwości, że przeciwnik i piłka są cały czas widoczni dla zawodnika Cracovii. Co więcej, jest on w pełni świadomy, że będzie miało miejsce dośrodkowanie, o czym świadczą choćby jego ręce chowane za plecy w celu nie powiększenia tzw. obrysu ciała. Po zagraniu piłki przez przeciwnika, zawodnik Cracovii ciągle biegnąc podejmuje próbę jej zagrania, wykonując w jej kierunku ruch nogą. Piłka zostaje widocznie kopnięta, zmienia kierunek lotu, ale niestety z punktu widzenia drużyny broniącej, zmiana kierunku jest na tyle nieznaczna, że nadal porusza się ona w kierunku środka pola karnego.

Tak więc:

  • piłka jest cały czas widoczna dla zawodnika Cracovii,
  • obrońca porusza się on w kierunku piłki,
  • obrońca cały czas obserwując piłkę podejmuje próbę jej zagrania,
  • próba jest udana, piłka jest dotknięta, a jak już wiemy, nie ma znaczenia jakiej  „jakości” było zagranie.

Jeżeli dodam, niejako uzupełniająco, że piłka, choć bardzo nieznacznie, zmienia kierunek  poruszania się, to niepodważalne jest, że miało miejsce rozmyślne zagranie zawodnika Cracovii. Oznacza to, że miało miejsce zagranie piłki od przeciwnika co oznacza, że w dalszej fazie akcji nawet zawodnicy Lechii na pozycjach spalonych nie mogli zostać uznani, z żadnych powodów, za spalonych.

Tak więc bramka została zdobyta prawidłowo.

Na zakończenie tej część analizy dodam tylko, że na warsztatach sędziów i sędziów asystentów prowadzących mecze T-Mobile Ekstraklasy, wiele miejsca poświęcamy szkoleniu w obszarze Art. 11 Przepisów Gry, między innymi w kontekście obowiązujących pojęć: „odbicia się piłki”, „rykoszetu piłki” czy też „rozmyślnego zagrania”. Dlatego też niezależnie od powyższych, „Przepisowych” rozważań dla każdego znającego się na rzeczy, zagranie zawodnika Cracovii, już przy pierwszym ujęciu, było oczywistym „rozmyślnym zagraniem”.

Ponieważ nie mogę nie wykorzystać tej szkoleniowo bardzo pouczającej sytuacji do przekazania wiedzy na temat innego aspektu „Spalonego”, tak więc „atakowania przeciwnika w walce o piłkę”, poniżej będzie można przeczytać ciąg dalszy mojej analizy. Będzie ona przeprowadzona przy założeniu, jak już wiemy z gruntu nieprawdziwym, ale szkoleniowo uzasadnionym, że kontakt piłki z zawodnikiem Cracovii był rykoszetem bądź, że obrońca nie dotyka piłki.

Źródło: pzpn.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora