..czyli arkowcy DONOSZĄ NA KSIĘDZA!

Z zasady nie piszemy za dużo o Naszych sąsiadach zza miedzy. Jakoś nigdy nie był to ten poziom, jakoś nie warto nigdy było ruszać kupy, która wtedy zaczyna jeszcze bardziej śmierdzieć.

Niestety zostaliśmy zmuszeni do pokazania światu, jak nisko można upaść w dzisiejszych czasach..

"Kibice" arki nawołują siebie nawzajem na masowe donosy na księdza A. z parafii w Redzie (na prośbę zainteresowanego nie rozpowszechniamy jego danych osobowych i nazwy parafii).

Powód? Wyżej wymieniony kapłan organizował wyjazdy na mecze dzieci z Redy, które wolą oglądać mecze po lepszej stronie trójmiasta.

Rozszerzające się biało-zielone tereny, wskutek kurczących na niekorzyść tych z gdyni - zmusiły ich do desperackich kroków, tracąc resztki jakiegokolwiek honoru.

Poniżej pokazujemy podesłaną do naszej redakcji "regułkę", którą arkowcy donoszą na księdza do kurii.

Kuria Metropolitalna Gdańsk – Wydział Duszpasterski

Ja jako mieszkaniec Redy zwracam się do Państwa kierowany troską o funkcjonowanie parafii pod wezwaniem ......... w Redzie. Szczególnie zaniepokojony jestem kontrowersyjną działalnością wikariusza w/w parafii Księdza A.

Jako członek wspólnoty Katolickiej jestem przekonany, iż kapłan winien zawsze stać na straży jedności, współpracy i wspólnym zgodnym funkcjonowaniu swojej parafii.

Co więcej jestem przekonany, że we współczesnym świecie dobry pasterz powinien aktywnie włączać się w życie swoich parafian – organizować spotkania rodzinne, wyjazdy, spotkania młodzieży czy zajęcia dla dzieci. Wszystkie te działania muszą być organizowane w imię dobra wspólnoty i wzajemnej miłości chrześcijańskiej.

Niestety wydaje się, iż Ksiądz A. zapomniał o swojej misji pasterskiej. Jestem zaniepokojony tym, że w/w Ksiądz zamiast pracować na rzecz dobra parafian prowadzi jakąś swoją prywatną krucjatę chuligańsko–kibicowską na podległym mu terenie.

Każdy kto choć w przybliżeniu zna realia funkcjonowania środowiska kibiców piłkarskich w Trójmieście zdaje sobie sprawę jakie gwałtowne reakcje musi wywoływać w Redzie organizowanie „pielgrzymek” dzieci na stadion Gdańskiej Lechii, wywieszanie prowokacyjnych transparentów lub aktywność Księdza na kibicowskim forum drużyny z Gdańska, na którym używa języka agresji nieprzystającego do funkcji kapłana.

Co jest najbardziej skandaliczne, Ksiądz na w/w forum wzywa do agresywnych działań, które mają zapobiec wyimaginowanym zagrożeniom które jakoby mogą go dotknąć na terenie Redy ze względu na Jego działalność.

Z obserwacji Jego działalności i aktywności w internecie jasno wynika, że misję kapłańską pomylił z fanatyczną misją kibica piłkarskiego. Wszystkie te działania mogą odnieść tylko jeden skutek – podziały lokalnej społeczności, wzajemna agresja i destabilizacja życia parafialnego.

Przykre jest również to, że do realizacji swoich obłąkańczych celów używa niczego nieświadomych dzieci. Wprowadzanie antagonizmów i podziałów wśród najmłodszych jest szczególnie godne potępienia. Czy tak powinna wyglądać działalność duszpasterska?! Czy tak powinny wyglądać działania duszpasterza dbającego o jedność i sprawne funkcjonowanie wspólnoty?!

Biorąc powyższe pod uwagę gorąco proszę o zajęcie się tą sprawą i opiekę nad naszą parafią.

Morał? Drogie dzieci, szanujcie ojca i matkę - w dzisiejszych czasach można naprawdę nisko upaść..