lechia

W czwartek 11 sierpnia powołano Obywatelski Komitet Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych. Powstanie komitetu jest kolejnym etapem akcji obywatelskiej „Kibice za bezpieczeństwem” organizowanej przez Fundację Republikańską i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców.

Pełnomocnikiem Komitetu został dr Krzysztof Wąsowski, a zastępcą pełnomocnika prezes Fundacji Republikańskiej Przemysław Wipler. W skład komitetu weszli przedstawiciele Fundacji Republikańskiej oraz Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Wraz z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu Marszałkowi Sejmu przekazano wykaz przeszło 1200 podpisów obywateli popierających projekt. Po otrzymaniu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia organizatorzy będą mieli 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów pod projektem.

Opracowany przez ekspertów Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej projekt pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

  • doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji,
  • eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”,
  • prowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej,
  • wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa,
  • umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).

Proponowane zmiany zwiększają bezpieczeństwo imprez masowych przy jednoczesnym doprecyzowaniu zasad prowadzenia kulturalnego i efektownego dopingu oraz przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pełna treść projektu Ustawy dostępna jest na stronie www.kibicezabezpieczenstwem.pl.

Lechia Gdańsk

Odwiedź stronę kibicezabezpieczenstwem.pl

Źródło: OZSK

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora