Terminarz klubowy: Lechia Gdańsk SA | 1945/46 Mistrzostwa A Klasy

1945/46 Mistrzostwa A Klasy1945/46 Mistrzostwa A Klasy

-
Lechia Gdańsk SA

14 Mecze

niedziela, 28.10.1945
1 niedziela, 28.10.1945 22:00 h Unia Tczew Unia Tczew - Unia Tczew Lechia Gdańsk Leon Hinc
2 - 4 thumbs_up.png 
środa, 07.11.1945
2 środa, 07.11.1945 21:00 h Flota Nowy Port Gdańsk Flota Nowy Port Gdańsk - Flota Nowy Port Gdańsk Lechia Gdańsk Franciszek Płoszczak
3 - 3 draw.png 
niedziela, 18.11.1945
3 niedziela, 18.11.1945 11:00 h Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk - Lechia Gdańsk Wisła Tczew 8 - 1 thumbs_up.png 
niedziela, 25.11.1945
4 niedziela, 25.11.1945 11:00 h Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk - Lechia Gdańsk TUR Oliwa 3 - 0 thumbs_up.png 
niedziela, 02.12.1945
5 niedziela, 02.12.1945 11:00 h KS Milicyjny Gdańsk KS Milicyjny Gdańsk - KS Milicyjny Gdańsk Lechia Gdańsk 2 - 3 thumbs_up.png 
niedziela, 09.12.1945
6 niedziela, 09.12.1945 11:00 h Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk - Lechia Gdańsk SKS Płomień Gdańsk 11 - 4 thumbs_up.png 
niedziela, 12.05.1946
7 niedziela, 12.05.1946 11:00 h Gryf Wejherowo Gryf Wejherowo - Gryf Wejherowo Lechia Gdańsk 1 - 5 thumbs_up.png 
czwartek, 16.05.1946
8 czwartek, 16.05.1946 12:00 h Gedania Gdańsk Gedania Gdańsk - Gedania Gdańsk Lechia Gdańsk 3 - 0 thumbs_down.png 
niedziela, 19.05.1946
9 niedziela, 19.05.1946 12:00 h Grom Gdynia Grom Gdynia - Grom Gdynia Lechia Gdańsk Roman Terlecki
3 - 2 thumbs_down.png 
niedziela, 02.06.1946
10 niedziela, 02.06.1946 12:00 h Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk - Lechia Gdańsk Grom Gdynia 1 - 1 draw.png 
czwartek, 13.06.1946
11 czwartek, 13.06.1946 12:00 h Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk - Lechia Gdańsk Flota Nowy Port Gdańsk 0 - 1 thumbs_down.png 
niedziela, 16.06.1946
12 niedziela, 16.06.1946 12:00 h TUR Oliwa TUR Oliwa - TUR Oliwa Lechia Gdańsk 0 - 3 thumbs_up.png 
wtorek, 18.06.1946
13 wtorek, 18.06.1946 12:00 h KS Milicyjny Gdańsk KS Milicyjny Gdańsk - KS Milicyjny Gdańsk Lechia Gdańsk 5 - 0 thumbs_down.png 
sobota, 29.06.1946
14 sobota, 29.06.1946 12:00 h SKS Płomień Gdańsk SKS Płomień Gdańsk - SKS Płomień Gdańsk Lechia Gdańsk 8 - 5 thumbs_down.png